Jespers Torvekøkkens overtager af CBS-kontrakt fra Spisestuerne ApS


Jespers Torvekøkken ApS vil løfte opgaven på CBS efter Spisestuerne ApS’ konkurs, og dermed overtage kontrakten på drift af kantiner og events på CBS. Vi glæder os meget til samarbejdet med CBS og vil gøre os umage for at give de studerende, ansatte og gæster på CBS den bedste oplevelse, når de fremover besøger spisestederne eller afholder events på CBS.


Lars Winther, Spisestuernes grundlægger og tidl. direktør, er blevet ansat i Jespers Torvekøkken og vil fremover have ansvaret for CBS-kontrakten med support fra Jespers Torvekøkkens organisation. Med Lars’ kompetencer og viden er vi sikre på, at vi tager alt det gode med fra det tidligere samarbejde mellem CBS og Spisestuerne og ind i fremtiden. Værdierne i Spisestuerne og Jespers Torvekøkken komplimenterer hinanden rigtig godt, og vi har iværksat en grundig handlingsplan, som skal sikre en succesfuld overgang.


Vi går en tid i møde med møder og arrangementer på CBS, som naturligvis håndteres med samme professionalisme, som tidligere. Vi kontakter kunder med arrangementer planlagt efter sommerferien, så alle er trygge ved planlægning og afholdelse. Har man spørgsmål til kommende events, eller nye arrangementer på vej, er man meget velkommen til at kontakte os på telefonnummer: 38 15 39 06 el. 70 22 82 12 eller mail: event-cbs@torvekoekken.dk.


Spørgsmål omkring overtagelsen:
Ronny Saul Adm. Direktør rs@torvekoekken.dk T. 21708674


Spørgsmål omkring genåbning og drift:
Lars Winther Kundechef lawi@torvekoekken.dk T. 29245414

 


 

                                              

 


 

                                                 

 


 

Nyt strategisk samarbejde mellem Jespers Torvekøkken og Stop Spild af Mad

København den 4. marts 2019

Det er en kæmpe fornøjelse, at vi kan annoncere vores nye partnerskab med foreningen Stop Spild af Mad. Sammen vil vi tage madspildsagendaen til nye højder i cateringbranchen. Over den næste tid introducerer vi flere initiativer, hvor vi bruger hinandens erfaringer og kompetencer til at informere, skabe synlighed og ikke mindst præsentere målbare resultater på madspild.

Vi glæder os!

 

 

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

Flere bæredygtige milepæle er nået 

København den 8. januar 2019

 

Vi arbejder fortsat hårdt på at gøre Jespers Torvekøkken så bæredygtig som muligt. Her i januar 2019 kan vi sætte tre nye krydser.

1. Vi genanvender nu al varme fra ovne, pander og gryder fra køkkenet her i madhuset. Så hvis I kommer på besøg på Vandtårnsvej, og der dufter dejligt at mad i mødelokalerne - så ved I hvorfor :)

2. Vi har skiftet vores bundpapir ud i alle frokostkasserne. Det nye papir er FSC mærket, hvilket betyder at papiret er produceret ud fra et princip om at der ikke fældes flere træer end skoven selv kan nå at reproducere. FSC mærket er også en garanti for at der passes på både dyre- og planteliv og at de mennesker, der arbejder i skovene har ordentlige arbejdsvilkår. 

3. Alle pærer i Madhuset er skiftet til LED så vi nu får lyset til at holde lidt længere og bruge lidt mindre strøm.

Det er mindre tiltag, men vi er af den overbevisning at småt også hjælper og det vigtigste er at gøre en indsats, hvor vi kan. Så vi knokler fortsat derudaf og forsøger at have bæredygtighed som det primære fokus, når vi tager beslutninger, både operationelt og strategisk.  

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

PRESSEMEDDLELESE

Jespers Torvekøkken leverer et imponerende resultat for regnskabsåret 17/18

København den 3. december 2018

Der er for alvor kommet fart på væksten hos Jespers Torvekøkken, der i disse dage fremlægger de officielle regnskabstal, som afslører en vækst i bruttofortjenesten på 14% med en næsten fordobling af årets resultat. Jespers Torvekøkken styrker dermed deres position i markedet for frokoster, kantinedrift og selskabsmad. Det er især i hovedstads- og Aarhus området, Jespers Torvekøkken for alvor har fået fat i markedet med tilgang af en række nye kunder i årets løb. Med forventninger til en lignende vækst for det kommende år, har man blandt andet planer om at nå endnu bredere ud geografisk.

Den samlede forretning består af leverance af frokostkuverter til små og mellemstore virksomheder, driften af 33 kantiner samt selskabsmad. Væksten for regnskabsåret 1/7-2017 til 30/6-2018 kommer fra alle dele af forretningen og har for alvor taget fart med indtagelse af et nyt og meget større køkken i madhuset i Søborg, der også er gearet til vækstforventningerne de kommende år. For at imødekomme væksten i det jyske, leder man efter et lignende produktionskøkken i Aarhus området.

»Vi er meget stolte over, at vi i år kan levere et regnskab, hvor vi ser en markant fremgang både i bruttofortjenesten og resultatet. Det fortæller, at vores koncept holder, når vi hver dag leverer frokoster, der følger vores madtråd – som udgør nerven i det, vi står for. Nemlig at maden skal være enkel, smage godt og laves fra bunden af sæsonens råvarer med respekt for natur og miljø«, siger Ronny Saul, adm. direktør Jespers Torvekøkken.

Torvekøkkenet skal i endnu højere grad også leve ude i kantinerne, derfor lancerer Jespers Torvekøkken i disse dage et nyt koncept, som bygger på den velkendte madtråd og kærligheden for friske råvarer af høj kvalitet. Hvad enten man bestiller en frokost, spiser i kantinen eller benytter sig af catering, skal man som kunde genkende maden og den ærlighed, den leveres med.

Et stigende antal kunder benytter sig nemlig af at shoppe rundt i de forskellige muligheder og har indgået partnerskaber med Jespers Torvekøkken, som giver et bedre kendskab til kundens ønsker, smag og mængde. Foruden at imødekomme ønsker om variation og smag, sætter man hos Jespers Torvekøkken også en ære i at levere de rigtige mængder mad tilpasset den enkelte kunde med fokus på optimal brug af råvarer. Det mindsker madspild som er et af en række tiltag inden for bæredygtig produktion, man de seneste år er kommet meget langt med.

»Vi har i løbet af året oplevet en stor vækst både af nye frokostkunder og kantiner og oplever, at de parametre vi vælges på blandt andet er, at vi tilbyder stor variation til vores kunder i form af vores syv forskellige køkkener samt vores arbejde med bæredygtighed. Her er vi kommet langt med en række tiltag inden for madspild, økologi, genanvendelse, og vi er i fuld gang med at implementere brugen af nedbrydeligt emballage i alle dele af virksomheden«, siger Ronny Saul, adm. direktør Jespers Torvekøkken.

For nylig blev Jespers Torvekøkken nomineret til EY Entrepreneur of the Year, hvor en af begrundelserne for udnævnelsen var virksomhedens ansvarlighed over for medarbejderne. Hos Jespers Torvekøkken ønsker de at bidrage til at hæve uddannelsesniveauet generelt i branchen og har valgt at sende deres ledere og køkkenmedarbejdere på efteruddannelse på akademiniveau, hvor de lærer om ledelse, lean, coaching og kommunikation. Det har haft stor effekt for det daglige arbejde, flowet i køkkenet, dialogen og evnen til at skabe forbedringer.

Med en øget kapacitet, en positiv tilgang af kunder og flere tiltag inden for bæredygtighed har ledelsen hos Jespers Torvekøkken forventninger om at styrke sin markedsposition og dermed at kunne levere yderligere vækst både på omsætning og resultat for det kommende regnskabsår.

Jespers Torvekøkken årsregnskab for 2013/14 – 2017/18 i nøgletal:

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

PRESSEMEDDLELESE

Hos Jespers Torvekøkken bliver madaffald til genanvendelig energi

København den 5. november 2018

For godt et år siden indførte Jespers Torvekøkken et biotransanlæg i madhuset i Søborg. Anlægget opsamler alt madaffald fra køkkenproduktionen, som omdannes til biomasse i et biogasanlæg og bliver til energi. I løbet af det seneste år er der hver måned opsamlet ca. 11,9 ton madaffald, der efter omdannelse i et biogasanlæg blandt andet bliver til el, varme og gødning. Der er tale om en større investering i biotransanlægget, der er blot et af Jespers Torvekøkkens mange initiativer inden for bæredygtighed.

Efter mere end et år med indførelse af et biotransanlæg, der omdanner madaffald til grøn energi, er Jespers Torvekøkken sammen med en række tiltag godt på vej til at skabe et bæredygtigt madhus. I stedet for at sende de mange ton madaffald til forbrændingen, besluttede Jespers Torvekøkken for mere end et år siden at etablere eget biotransanlæg. Mere end 70% af madaffald er vand, og derfor er det ikke særligt hensigtsmæssigt, at madaffald ender på forbrændingen, når det i stedet kan omdannes og anvendes på en fornuftig måde. Foruden at bidrage til grøn energi i form af el og fjernvarme, udvindes der en række vigtige næringsstoffer af den omdannede biomasse.

’Efter mere end et år, kan vi nu for alvor begynde at måle og se resultaterne af indsatsen med at opsamle vores madaffald i vores biotransanlæg, og vi er stolte over, at vi på den måde kan bidrage ved at omdanne madaffald til genanvendelig energi. Vi arbejder fokuseret og ambitiøst med at skabe et bæredygtigt madhus, og vi har indført flere processer for at mindske madspild, hvor vores biotransanlæg er et af dem, siger Ronny Saul, administrerende direktør i Jespers Torvekøkken.

Biotransanlægget er et blandt en række tiltag, som Jespers Torvekøkken de seneste år har indført i forbindelse med at skabe et bæredygtigt madhus. Der er indført flere processer, der tilsammen mindsker madspild med 30% både i produktionen og blandt kunderne, og der arbejdes benhårdt med at blive endnu bedre på dette område. Jespers Torvekøkken er også gået forrest med implementering af nedbrydeligt emballage og med udgangen af 2018 forventes, at alt engangsemballage er skiftet ud med bionedbrydeligt emballage fremstillet af blandt andet majs.

 

Tal fra BioTrans Nordic Aps:
Hver måned opsamles 11,9 ton madaffald og deraf er der produceret følgende:
9.40 Nm3 CH4 metan, som modsvarer:

3.740 kwt El og 4.675 kwh fjernvarme

En måneds madaffald på 11,9 tons svarer ca. til den mængde el et almindeligt parcelhus bruger på et helt år. Læs mere om hvordan madaffald kan omsættes til grøn energi på: www.biotrans-nordic.com

 

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 


 

PRESSEMEDDLELESE

Jespers Torvekøkken er nomineret til EY Entrepreneur Of The Year

København den 1. oktober 2018
 

EY Entrepreneur Of The Year er en af verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence, der hvert år hylder de bedste vækstskabere både i Danmark og globalt. I 2016 var Jespers Torvekøkken nomineret til prisen som årets ejerleder, og i år er Jespers Torvekøkken så nomineret til EY Entrepreneur Of The Year og med i det fornemme selskab. Foruden den økonomiske udvikling, lægges der i udvælgelsen stor vægt på virksomhedens værdier, ledelse og det samfundsmæssige engagement.

 

Med nomineringen til EY Entreprenør Of The Year, markerer Jespers Torvekøkken sig igen som en virksomhed, der er i stand til at skabe vækst. Nomineringen sker ud fra en række kriterier og foruden, at virksomheden næste måned kan aflægge endnu et flot regnskab, er Jespers Torvekøkken med sit bæredygtige madhus en virksomhed i konstant udvikling. Passionerede kokke, der lever for kvalitet og elsker mad, leverer hver dag et stigende antal frokoster til kunder i både Hovedstaden og Aarhus området.

 

’Vi er meget glade for, at vi er blevet nomineret til EY Entrepreneur Of The Year. Det er en stor anerkendelse af vores virksomhed og medarbejderne, der hver dag med deres store indsats og passion for mad leverer sunde, friske og alsidige frokostkuverter til vores kunder. Vi er en virksomhed i vækst og gennem de seneste år har vi udviklet os til at være Danmarks største og mest ambitiøse madhus, det er jeg meget stolt over, siger administrerende direktør i Jespers Torvekøkken, Ronny Saul.

 

Det handler ikke alene om vækst og om at tilfredsstille sine kunder hos Jespers Torvekøkken, det handler i høj grad også om, at produktionen skal være bæredygtig med fokus på genanvendelse og optimering af råvarer. Jespers Torvekøkken er en virksomhed, der går forrest med implementering af nedbrydeligt emballage, har igangsat en række initiativer for at nedbringe madspild og indgår som den eneste cateringvirksomhed i SDG acceleratorforløbet, hvor der arbejdes strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

PRESSEMEDDLELESE

Væksten i Aarhus området fortsætter for Jespers Torvekøkken

den 25. september 2018

Væksten fortsætter hos Jespers Torvekøkken, der for alvor har indtaget Aarhus området og er på vej ind i flere jyske byer. Virksomheden kan nu tilføje endnu en række nye kunder til listen, der har valgt at nyde madhusets sunde, friske og alsidige frokoster tilberedt af kokke med kærlighed for friske råvarer og en passion for mad.

Jespers Torvekøkken, der blev grundlagt i 1991, har udviklet sig til Danmarks største og mest ambitiøse madhus i Storkøbenhavn, og valgte for fire år siden også at indtage Aarhus området. Det har vist sig at være en stor succes, da en række store virksomheder og institutioner allerede er at finde på kundelisten og der er flere på vej.

Derudover er der godt gang i frokostkøkkenet på Oluf Palmes Allé, der hver dag leverer hundredvis af frokostkuverter direkte ud til kunderne. Væksten ser ud til at fortsætte og derfor leder man allerede efter et nyt produktionskøkken, hvor der er mere plads til at tilberede endnu flere frokoster lavet af årstidens friske råvarer til nye kunder, der løbende føjes til listen.

 

’Vi har de seneste år fået godt fat i Aarhus området og vores forretning har nu opnået en størrelse, hvor det giver mening, at vi for alvor etablerer os med eget madhus i Aarhus, som vi har gjort med stor succes i Københavnsområdet. Vi ønsker at skabe de bedste faciliteter for tilberedelsen af frokostkuverter til vores kunder. Vi er både glade og ydmyge hver gang, vi bliver valgt som leverandør af frokoster. Foruden vores friske råvarer og høje kvalitet, arbejder vi seriøst og ambitiøst med bæredygtighed, som tilsammen udgør de parametre, vi bliver valgt på, siger administrerende direktør i Jespers Torvekøkken, Ronny Saul.

Som den eneste cateringvirksomhed indgår Jespers Torvekøkken desuden i SDG acceleratorforløbet i UNDP, FNs udviklingsorganisation, hvor virksomheden over de kommende år arbejder strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Jespers Torvekøkken har en klar holdning til deres rolle i det samlede økosystem, hvor det ikke alene handler om at tilfredsstille sine kunder men også handler om, at produktionen skal være bæredygtig med fokus på genanvendelse og optimering af råvarer.

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

PRESSEMEDDLELESE

Jespers Torvekøkken går forrest med implementering af nedbrydeligt emballage

København den 09. juli 2018
 

Inden udgangen af 2018 forventer Jespers Torvekøkken, at alt engangsemballage er skiftet ud med bionedbrydeligt emballage fremstillet af blandt andet majs. Tiltaget sker som et naturligt skridt i virksomhedens målerettet arbejde med udviklingen af et bæredygtigt madhus. Et madhus, hvor dedikerede og passionerede kokke hver dag kreerer og leverer appetitvækkende madoplevelser til ca. 5.000 kuverter til kunder i Hovedstaden og Århus området.

 

Jespers Torvekøkken har i løbet af de seneste år foretaget en række tiltag i arbejdet med at skabe et bæredygtigt madhus. Blandt andet er der implementeret flere processer, som mindsker madspild med mindst 30% både i produktionen og hos kunderne. Der er indført et biotransanlæg, som omdanner madaffald til grøn energi. Der anvendes udelukkende vindmølleenergi i produktionen og driften af hovedkontoret og madhuset i Søborg. Alle tiltag, der allerede er en naturlig del af driften i Jespers Torvekøkkens bæredygtige madhus. Implementering af bionedbrydeligt emballage er derfor et naturligt skridt i virksomhedens ambitiøse arbejde med udviklingen af en bæredygtig produktion.

’Hos Jespers Torvekøkken arbejder vi fokuseret og ambitiøst med bæredygtighed, som er et dominerende element i vores strategi. Og her i 2018 har vi planer om flere tiltag, hvor bionedbrydeligt emballage er et af de tiltag, som vi nu er i færd med at implementere’, siger Ronny Saul, adm. direktør hos Jespers Torvekøkken.   

Som den eneste cateringvirksomhed indgår Jespers Torvekøkken i SDG acceleratorforløbet i UNDP, FN’s udviklingsorganisation, hvor virksomheden over de kommende år arbejder strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Jespers Torvekøkken har en klar holdning til deres rolle i det samlede økosystem, hvor det ikke alene handler om at tilfredsstille sine kunder men også handler om, at produktionen skal være bæredygtig med fokus på genanvendelse og optimering af råvarer. 

’At implementere bionedbrydeligt engangsemballage i alle dele af vores produktion er et ambitiøst tiltag for os, som kommer til få stor betydning både for produktionen af vores frokoster, driften af vores kantiner samt selskabsforretningen og ikke mindst for miljøet. Hver dag kan man jo læse, hvor stort et problem plastic og engangsemballage udgør i vores miljø, og det vil vi hos Jespers Torvekøkken gerne bidrage til at løse, siger Ronny Saul, adm. direktør hos Jespers Torvekøkken.

Implementeringen af bionedbrydeligt emballage sker i alle dele af virksomheden. Det betyder, at al engangsemballage skiftes ud, både i den daglige drift af kantiner, når frokost ud af huset leveres på engangsemballage og i selskabsforretningen. Implementeringen er fuldt ud effektueret med udgangen af 2018.

 

Fakta om implementering af nedbrydeligt emballage:

Jespers Torvekøkken bruger i dag ca. 1.5 – 2.0 mio. kr. på engangsemballage. Omkostninger til emballage bliver ca. fordoblet, når de overgår til bionedbrydeligt materiale.

 

Om Jespers Torvekøkken

Jespers Torvekøkken er grundlagt i 1991 af en mand, der elsker at gå på torvet. Jesper Holmberg har en passion for mad og kærlighed for friske råvarer, der sammen med den høje kvalitet udgør fundamentet for Jespers Torvekøkken. Virksomheden har siden udviklet sig til Danmarks største og mest ambitiøse madhus. Et madhus, der er bygget og betjent af kokke der, ligesom Jesper Holmberg, elsker at gå på torvet. 

I det netop afsluttede regnskabsår 2017/2018 nåede virksomheden en omsætning på omkring 120 mio kr. med ca. 140 medarbejdere. Hver dag leveres mere end 5.000 sunde, friske og alsidige frokostkuverter til kunder i Hovedstaden og Århus området. Derudover driver Jespers Torvekøkken 33 kantiner i Danmark og leverer selskabsmad til virksomheder og private.  

Jespers Torvekøkkens arbejder fokuseret og ambitiøst med bæredygtighed, som er en vigtig del af strategien. Virksomheden ønsker at skabe et bæredygtigt madhus, hvor det samlede aftryk på jorden og klimaet nedbringes. Og det sker gennem en række aktiviteter.

Virksomheden indgår som den eneste cateringvirksomhed i SDG acceleratorforløbet i UNDP, FN's udviklingsorganisation. Over det næste år arbejdes der strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Ved at indgå i dette forløb, får virksomheden mulighed for at sparre med eksperter på området. Læs mere på www.torvekoekken.dk

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 


 

15 danske virksomheder udvikler bæredygtig forretning sammen med FN-eksperter i FN Byen

Presset på verdens ressourcer vokser. Det kalder på nye bæredygtige og innovative løsninger. I to dage slår 15 danske virksomheder kræfterne sammen med globale FN-eksperter og andre fagfolk i FN Byen i et innovationsevent som et led i det nye projekt SDG Accelerator for at skabe ny forretning med afsæt i FN’s Verdensmål. 

Den 14.-15. maj i FN Byen i København vil 15 danske industrivirksomheder fra SDG Accelerator-programmet arbejde sammen med FN-eksperter og andre fagfolk for at overføre idéer fra tegnebrættet til konkrete produkter og løsninger. 

Benjamin Kumpf, der til dagligt leder UNDP’s dansk-støttede innovationsfacilitet i New York, Nazila Vali fra initiativet ‘Business Call to Action’, som UNDP er vært for, Rosedel Davies-Adewebi, der er senior manager hos UN Global Compact’s Breakthrough Innovation initiativ og en række andre fageksperter heriblandt Kristoffer Gandrup-Marino fra UNICEF, Mark Newell fra Global Good, som er et samarbejde mellem Bill & Melinda Gates Foundation og Intellectual Ventures, og Henrik Beha Pedersen fra Plastic Change er blandt eksperterne, der kommer til innovationseventet. Virksomhederne får ligeledes adgang til netværk, ressourcer og sparring via det økosystem af relationer, der opstår i mødet med eksperter og de 15 deltagende virksomheder.

Verdensmålene åbner for et marked på op til 12 billioner amerikanske dollars. De danske virksomheder i SDG Accelerator har gode muligheder for at nappe en bid af kagen og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling. Det vil dog kræve et stærkt fokus på at finde den enkelte virksomheds potentiale samt at operationalisere Verdensmålene i konkrete forretningsmodeller og produkter. Vi har derfor inviteret globale fageksperter fra blandt andet FN-systemet til København til at bistå virksomhederne i denne proces”, siger Camilla Brückner, direktør for UNDP’s nordiske repræsentationskontor.

De 15 virksomheder får hver deres arbejdsrum i FN Byen med farverige post-its, tuscher og store flipcharts. Og så skal arbejdshandskerne på. I et af rummene finder man Jespers Torvekøkken, der leverer muligheder inden for frokostordninger, receptioner, selskaber og kantinedrift. Jespers Torvekøkken arbejder med løsninger, der skal reducere madspild og fødevaretab. Længere nede ad gangen i den store ottearmede bygning arbejder en gruppe fra Desmi Ro-Clean, der vil bruge sin knowhow fra olieopsamling til at finde innovative løsninger til udfordringen med plastikforurening i asiatiske floder.

Industrien er en vigtig medspiller inden for alle 17 Verdensmål. Økonomisk vækst, samhandel, iværksætteri, innovation og skabelsen af anstændige arbejdspladser er opgaver, der tager afsæt i den private sektors indsats. Det er derfor afgørende, at det bredt anerkendes, at Verdensmålene ikke kan realiseres ad politisk vej alene, men at den private sektor spiller en afgørende rolle. Danske virksomheder er langt fremme inden for eksempelvis cleantech og byudvikling, og den styrkeposition kan udnyttes endnu mere”, siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond, der sammen med UNDP står bag SDG Accelerator.

Eventet i FN Byen er en del af den innovationsrejse, som virksomhederne i SDG Accelerator er startet på. Monitor Deloitte er implementerende partner på innovationsforløbet. Formålet med programmet er at accelerere små og mellemstore danske industrivirksomheders arbejde med FN’s Verdensmål. Programmet testes i Danmark i 2018 og 2019 med i alt 30 virksomheder og udrulles herefter nordisk og globalt. 

 


 

Jespers Torvekøkken udvider forretningen og leverer fra d. 2. januar 2018 herlig frokost til virksomheder i og omkring Aarhus

Jespers Torvekøkken har flere år i træk opnået fantastisk vækst og leverer i dag mere end 3800 frokostkuverter til virksomheder i Hovedstadsområdet, fra det 5500 kvm store Madhus i Søborg. I 2018 fortsætter de ambitiøse vækstplaner, og fra d. 2. januar starter frokostproduktionen i Aarhus fra det nyerhvervede storkøkken på Oluf Palmes Allé.

Adm. Direktør Ronny Saul glæder sig til 2018, hvor Jespers Torvekøkken for alvor bliver leverandør af frokostordninger med det nye køkken i Aarhus.  ”Vi driver allerede kantiner i hele Danmark, og tiden er nu moden til, at vi udvider og tilbyder virksomhederne i Aarhus og omegn en herlig frokost leveret direkte til deres frokostbord.”

Jespers Torvekøkken har i mere end 25 år stået for at lave ærlig og herlig mad til sine kunder baseret på en stram madfilosofi om mad af friske råvarer og høj kvalitet.

”Vi har testet frokostordningen i en periode og kører lige nu 200 kuverter i Aarhus. Vi glæder os rigtig meget til at se vores frokostforretning vokse. Vi forventer, at vi kan gøre 500 frokostspisende kunder glade i løbet af 2018” siger Ronny Saul.

Jespers Torvekøkken er et bæredygtigt madhus og har implementeret flere processer, som mindsker madspild både i produktionen og hos kunderne. Principperne indføres også i Aarhus, så kunderne bidrager til en bæredygtig fremtid.

For mere information, kontakt Ronny Saul på tlf. 2170867

 


 

Søborg den 8. august 2017

Jespers Torvekøkken sætter turbo på væksten og flytter i kæmpe Madhus i Søborg 

Trods den massive konkurrence på markedet lavede cateringvirksomheden igen omsætningsrekord og flytter ind i nyt kæmpe madhus i Pfizers gamle bygninger på Vandtårnsvej. Her bliver det muligt at øge antallet af frokostkøkkener og tage kampen op mod de andre store spillere på det danske cateringmarked.

Håndværkere har i flere måneder holdt til på Vandtårnsvej 75 for at omdanne den tidligere pille fabrik til et topmoderne hus med storkøkkener af højeste standard. Køkkener som dagligt producerer 3500 frokostkuverter i et bæredygtigt miljø, hvor fokus er på høj fødevaresikkerhed, mindre madspild og ren energi.

”Som ny borgmester glæder jeg mig over, at vi med Jespers Torvekøkken får et af Danmarks største køkkener i Gladsaxe med mange arbejdspladser. Jespers Torvekøkken er en usædvanlig ambitiøs og visionær virksomhed, som ikke bare er drevet af vækst på den økonomiske bundlinje, men i den grad også tænker socialt og bæredygtigt. Det kan vi lide i Gladsaxe”, siger Trine Græse (A), nytiltrådt borgmester i Gladsaxe Kommune.

Vækst med ekspresfart

Jespers Torvekøkken fortsætter deres vækstrejse med base i Gladsaxe, hvor planen er, at madhuset udvides med 20 medarbejdere årligt og antallet af kuverter og frokostkøkkener øges. Det går stærkt i virksomheden, som nu kører på fuldt blus i det nye madhus. ”Jeg ved, at Jespers Torvekøkken fik stor hjælp af kommunen, da de nye lokaler skulle overtages og ombygges med meget kort frist, og det glæder mig, at vi på den måde yder en god service for virksomheden. Det er en vigtig del af vores erhvervspolitik”, siger Trine Græse. Det nye madhus danner en optimal ramme for den vækst Jespers Torvekøkken oplever, som ifølge administrerende direktør Ronny Saul især skal hentes ved at kunderne nu kan få frokostordning med mange forskellige køkkener og stor variation.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Adm. Direktør Ronny Saul på tlf. 2170 8674

 


 

Juli 2017

Ny kantine hos STAR

Den 1. juli startede vi endnu en kantine op under Jespers Torvekøkken, denne gang hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). 225 mennesker får dagligt glæde af kantinen og den tilhørende mødeforplejning. Vi er glade for, at vi samtidig kan byde tre dygtige medarbejdere velkommen i Jespers Torvekøkken. 

 


 

Søborg den 29 juni 2017

Ny software mindsker madspild fra frokostbuffeten

Cateringvirksomheden Jespers Torvekøkken har igennem de sidste to udviklet på et system til at styre størrelserne på kundernes frokostbuffeter for at undgå madspild. Nu er systemet gået ”live” og de første erfaringer er gode. De fleste virksomheder oplever dagligt, at ganske meget mad bliver smidt ud, efter medarbejderne har forladt frokostbuffeten. Årsagen er åbenlyst, at det er svært at for frokostleverandørerne at tilpasse mængderne. Et nyt, selvudviklet ressourcestyringsværktøj sætter imidlertid nu cateringvirksomheden Jespers Torvekøkken i stand til at justere alt lige fra mængderne af grøntsager, pålæg, varme retter til toppings. Resultatet er et markant mindre spild af ellers helt friske og lækre fødevarer.

Sænker madspild med mindst 30%

”Vi kalder lige nu systemet SSF for ”stop spild af frokost”. Vi har udviklet det som et led i vores strategi om at gøre vores virksomhed så bæredygtig og miljøansvarlig som muligt. Vores branche skal også tage ansvar for ikke at spilde en masse herlige fødevarer”, siger adm. direktør i Jespers Torvekøkken, Ronny Saul. Direktøren vurderer, at det nye system vil sænke madspildet fra kundernes frokostbuffeter med 30%, og når systemet er blevet ordentligt indkørt, kan besparelsen sagtens blive endnu større.

Direkte til kokken

Systemet virker ved, at frokostkunderne indrapporterer, hvad der oftest smides ud, hvad der er for lidt af, hvad medarbejderne bryder sig mindre om etc. Informationerne samles ind real time og går direkte til kokkene på de forskellige frokostordninger hos Jesper Torvekøkken, som ved et tryk på en knap kan justere mængden i forhold til de enkelte kunder. Jo flere data systemet indsamler om de enkelte kunders frokostvaner, jo nemmere bliver planlægningen. Så systemet sparer også tid i selve produktionen af de mange frokostordninger. ”Vi regner altså med både en miljømæssig og en økonomisk fordel med vores
nye system”, siger Ronny Saul, der ikke har tænkt sig at blive professionel udvikler af software. ”Nej, vi udviklede systemet, fordi behovet var tydeligt hos os og kunderne. Nu koncentrerer vi os om at lave herlig mad”, siger Ronny Saul.

For yderligere informationer kontakt venligst:
Adm. direktør i Jespers Torvekøkken, Ronny Saul, på mobil 2170 8674 eller
mail rs@torvekoekken.dk

Accepter cookies fra torvekoekken.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse, når du besøger os.
Du kan altid slette dem igen.