Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

Madspildsdag 2022

I Jespers Torvekøkken arbejder vi dagligt og vedblivende med reduktion af madspild. Dette fokus er et tungtvejende strategimål og tydeligt indlejret i mange arbejdsprocesser.

Dette er en ekstrem vigtig dag at markere. Det er så vigtigt, at vi alle dage, og dermed især på denne dag, minder os selv om denne meget meget vigtige dagsorden,” udtaler Michelle Rahbek, Projektleder i Bæredygtighed i Jespers Torvekøkken.

Det indædte og utrættelige fokus på denne problemstilling har heldigvis båret frugt i Jespers Torvekøkken.

”Fra 2018 til og med 2021 har vi reduceret produktionsspildet i Jespers Torvekøkken med 43% pr. kuvert, vi producerer. Konkret vil det sige en reduktion fra 121 gram til 67 gram madspild pr. kuvert. Skarpere mængdeberegning og planlægning i forhold til vores produktionsmål, og medarbejdere der sætter en ære i at arbejde med denne problematik, er det, der har taget os dette første skridt i den rigtige retning her i Jespers Torvekøkken,” fortæller Michelle Rahbek.

Mange medvirker, også i vores del af verden, til det enorme madspild, der dagligt forekommer.

”I Danmark alene spildes der årligt mere end 800.000 tons mad, viser de seneste målinger. Jeg tror dog i virkeligheden, at det tal er to måske tre gange større.”

I 2019 etableredes ’The International Day of Food Loss and Waste (IDAFLW)’. Kort og på dansk ‘Madspildsdag’. Dermed er i dag 29. september fjerde år i træk, at fokus skærpes og rettes på dette for os alle vigtige budskab.

Dagen, og den vigtige markering af denne, relaterer sig til FN’s verdensmål nummer 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’.

Konkret: ”Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.”

Hvad er problemet da? Jo, lyt en gang. Ifølge ’World Food programme’ (WFP), går der hver aften 690 mio. mennesker i seng på tomme maver. Og dette tal er stigende. Tal fra WFP viser således, at der i bare 2020 var en stigning på 96 mio. mennesker i 54 lande.

Den viden bør unægtelig sætte en dagsorden om at reducere madspild i et glasklart og alvorligt lys.

Det er kæmpestore tal at forholde sig til for de fleste almindelige mennesker. Ikke desto mindre er det uhyggeligt vigtigt, at vi alle forstår denne problematik, og tager det personligt og seriøst i vores dagligdag.

”De fleste mennesker mangler basal viden og dannelse, når det kommer til viden om for eksempel udnyttelse af de råvarer, vi laver mad af. At tilegne sig viden og tage det personlige ansvar på sig – der kommer ikke altid nogle andre og fikser de problemer vi står med. Et af de bedste tips er – hvor kedeligt den så end lyder – at lave en madplan. Masser af mad- og drikkevarer smides ud, fordi vi køber for meget og forkert ind.”

Related articles