Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

"Lad os sammen arbejde for højere social ansvarlighed og en miljøbevidst fremtid"

B Corp

I Jespers Torvekøkken er vi B Corp-certificerede. Det er vi ret stolte af. I det følgende kan du læse om, hvad det det vil sige i praksis, og om B Lab – organisationen som udsteder B Corp-certificeringen.

Hvad er en B Corp-certificering?

For at opnå B Corp-certificering skal en virksomhed gennemføre en omfattende vurdering af dens sociale og miljømæssige præstationer, ledelse, gennemsigtighed og ansvar. Processen begynder med en online evaluering, hvor virksomheden vurderes ud fra en række kriterier fastsat af B Lab, herunder arbejdsforhold, samfundsengagement, miljøpåvirkning, kundeforhold og forretningspraksis.

Efter at have gennemført evalueringen, skal virksomheden opnå en minimumsscore for at blive certificeret. Hvis virksomheden opfylder kravene, vil den blive indkaldt til en endelig revision og verifikation af dens præstationer. Når denne proces er gennemført med succes, modtager virksomheden B Corp-certificering og bliver en del af en voksende bevægelse af virksomheder, der arbejder for at skabe en positiv indvirkning på verden gennem deres forretningspraksis.

Hvem udsteder B Corp-Certificeringen?

B Lab er den nonprofitorganisation, der står bag certificeringen af B Corps. B Lab arbejder overordnet for at fremme en global bevægelse mod et mere bæredygtigt, retfærdigt og ansvarligt forretningsmiljø.

B Lab blev grundlagt i 2006 med det formål at definere og evaluere virksomheders sociale og miljømæssige præstationer gennem B Corp-certificeringen.

B Lab udvikler standarder og værktøjer til at måle virksomheders indvirkning på samfundet og miljøet, og tilskynder virksomheder til at integrere bæredygtighed og samfundsansvar i deres forretningspraksis.

Gennem organisationens arbejde fremmer B Lab en ny form for virksomhedsledelse, der prioriterer formål, gennemsigtighed og langsigtede værdier

"Målet er at transformere den globale økonomi, så den er til gavn for alle mennesker, lokalsamfund og planeten."

B Corps forpligter sig til et balanceret hensyn

B Corps forpligter sig til at balancere hensynet til mennesker, planeten og profit.

B Corps, som Jespers Torvekøkken, arbejder aktivt for at skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet, samtidig med at de driver en økonomisk levedygtig virksomhed.

B Corps udgør en voksende bevægelse af globale organisationer og virksomheder, der stræber efter at bruge deres forretning til at gøre en positiv forskel i verden.

Hvad betyder B Corp for og i Jespers Torvekøkken – nogle eksempler.

At søge om at blive en del af B Corp-bevægelsen, var for os i Jespers Torvekøkken noget af det allermest naturlige.

For selvom Jespers Torvekøkken er en forretning, hvis mål er at tjene penge og vækste, er vores holdning at det med største selvfølgelighed skal kombineres med at tage et dybt seriøst ansvar for, hvordan vi optræder i verden.

Her tre konkrete eksempler på, hvad det betyder for Jespers Torvekøkken at være B Corp-certificeret:

Respekt og ansvar for mennesket og branchen


Vi har den største respekt for de mennesker, som bruger deres tid på at varetage jobs i Jespers Torvekøkken.

Hos os er der plads til alle uanset køn, alder, religion, nationalitet eller politisk orientering. Vi hylder diversitet og inklusion og sikrer et trygt arbejdsmiljø.

Vi tager ansvar for at uddanne elever, så det faglige niveau i branchen opretholdes og måske endda hæves. Vi gør en indsats for at skabe arbejdspladser til flere, herunder udsatte kolleger, som har behov for støtte eller at arbejde på andre måder end de fleste. 

Vi træder skånsomt hvor vi går

 


Det miljø, vi er en del af, forsøger vi at udvise den største respekt for.

Konkret er vores fokus, når det kommer til anvendelse af råvarer, altid at anvende de danske råvarer, som er i sæson. På den måde er vi bevidste om, at vi bidrager til lokalsamfundet når vi kan.

Reduktion af madspild

 


Jespers Torvekøkken har et skarpt fokus på madspild.

Vi måler på og kortlægger konstant, hvordan vi i vores madhuse og kantinekøkkener kan reducere vores eget madspild, ligesom vi forsøger at hjælpe og inspirere vores kunder og samarbejdspartnere til at udvise samme ansvarsfulde adfærd.