Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

Jespers Torvekøkkens klagemekanisme

Sidst revideret 14. august 2023

I Jespers Torvekøkken er vi en virksomhed, hvor vi hver dag forsøger at udleve ansvarlig virksomhedsadfærd. Konkret forsøger vi at være transparente, respektfulde, ambitiøse, begejstrede og ikke mindst troværdige. En del af at udleve en ansvarlig adfærd som virksomhed er at gøre det muligt at gøre indsigelser eller klage over vores virke, hvis eller når dette skulle blive nødvendigt.

I takt med OECD

Derfor har vi i Jespers Torvekøkken - i takt med OECDs retningslinjer - etableret en klagemekanisme, hvor det er muligt for ansatte, leverandører eller kunder at klage over og påpege eventuel negativ indvirkning på miljø, mennesker eller samfund.

Hvorfor?

Vi har etableret klagemekanismen, da en sådan både virker forebyggende, og desuden ofte medvirker til at løse problemer og eller misforståelser i opløbet, før en given situation eskalerer til konflikter, eller på anden vis udvikler sig yderligere uhensigtsmæssigt.

Både interne og eksterne aktører

Vores nyetablerede klagemekanisme kan bruges af såvel interne som eksterne personer til at informere virksomheden om aktiviteter i Jespers Torvekøkken eller i vores værdikæde, der opfattes som havende en negativ indvirkning på mennesker, miljø eller samfund.

Målet for klagemekanismen

Målet med Torvekøkkenets klagemekanisme er at gøre enhver kritisk dialog både tilgængelig og legitim. Vi tilsigter således i Jespers Torvekøkken på alle måder og niveauer at agere transperant og ansvarligt.

 

Du kan læse mere om klagemekanismen, og hvordan den fungerer, her: