Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

Vi vil gå forrest i branchen og sætte et permanent og positivt aftryk

En bæredygtighedsstrategi, for fremtidens skyld

I en verden, hvor vores indflydelse på kloden er mere synlig end nogensinde, er det for os i Jespers Torvekøkken naturligt at tage ansvar for fremtiden. Vi er nødt til at gøre ting anderledes end i går, hvis vi skal efterlade en bedre jord til næste generation i morgen.

Det vi spiser påvirker i høj grad menneskers aftryk på jorden. Og når vi serverer mere end 20.000 måltider hver dag, så har vi et ansvar. Jespers Torvekøkken er en særdeles ambitiøs madleverandør, med et stærkt værdisæt, som lever af begejstring, dyrker fællesskabet med respekt for hinanden og vores omgivelser, og er troværdige i vores virksomhedspraksis og i formidlingen af det fælles ansvar vi skal tage og de dilemmaer og udfordringer der følger med.

Bæredygtighedsstrategien understøtter direkte vores Strategi 2025. Vores passion for en bæredygtig fremtid og visioner om at sætte dagsordenen på bæredygtighed, skabe partnerskaber og tage ansvar for branchen opnår vi gennem tiltagene i denne bæredygtighedsstrategi.

Samtidig forpligter vi os til at forankre strategien, så det giver mening i vores hverdag.

Muligheder, krav og dilemmaer opstår kontinuerligt og derfor er denne bæredygtighedsstrategi et billede på de indsatser vi arbejder med for nuværende. Vi er bevidste om at nye mål og indsatser vil komme til. Nye teknologier, ny viden og nye værktøjer vil bane vejen for nye løsninger, men uanset hvor vi lægger vores indsats, vil vi kontinuerligt og utrætteligt arbejde på at skabe en positiv påvirkning. 

”Formålet med vores bæredygtighedsstrategi er at tydeliggøre, hvordan vi tager ansvar for fremtiden ved at gøre noget godt for verden.”

 
 
 
 

Vi har forpligtet os!

Forpligtelse til Due Dilligence

I Jespers Torvekøkken følger vi OECD's 6 skridt for ansvarlig virksomhedspraksis. Vi har i 2023 gennemført en Due Dilligence af Jespers Torvekøkken og Convi Food som en samlet koncern, og har kortlagt gennem en risikovurdering, på hvilke risikofaktorer der findes i vores værdikæde og hvordan vi håndterer negativ påvirkning på mennesker, miljø og klima på tværs.

Vi kan ikke løse alle udfordringer alene og derfor har vi i 2023 involveret vores interessenter og lavet en interessent analyse på baggrund af vores risikovurdering. 

Vi vil årligt foretage Due Dilligence af vores koncern og genbesøge de identificerede risikofaktorer og prioriteringer. Sammen med vores interessenter er det vores ansvar at nedbringe den negative påvirkning på vores omverden og tage ansvar for at bevæge os kontinuerligt i den rigtige retning.

 

Jespers Torvekøkken er B Corp-Certificeret

Det er med både stor ydmyghed og stolthed, at vi i Jespers Torvekøkken kan melde ud, at Torvekøkkenet har opnået at blive B Corp-certificerede.

”Vi ville melde os ind i et fællesskab, som oprigtigt ønsker at gøre en positiv forskel for fremtiden. Den forskel vurderede vi, at vi kunne skabe med B Corp-certificeringen, fordi den er særdeles krævende både at opnå og fastholde, og fordi det er en eksklusiv bevægelse af virksomheder, der virkelig vil gøre gavn for verden," udtaler Kristina Steenfeldt Madsen, CCO i Jespers Torvekøkken.

Hvad og hvorfor

B Corp-certificering er en anerkendelse tildelt virksomheder, der opfylder høje standarder for social og miljømæssig præstation, gennemsigtighed og ansvarlig ledelse. Certificeringen tildeles af B Lab, en nonprofitorganisation, der arbejder for at fremme et nyt niveau af ansvarlig forretning.

Vi lever op til Servicenormen

Som medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) lever vi op til Servicenormen. Vi bliver årligt auditeret af Dansk Standard og skal dokumentere at vi kan leve op til de 7 punkter i Servicenormen:

1. Økonomiske attester
Vi har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.

2. Kvaliteten er i orden
Vores kvalitet er i orden og vi foretager løbende målinger, evalueringer og justeringer hos vores kunder, så vi sikrer en kontinuerlig høj tilfredshed.

3. Respekt for miljøet
Vi har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter.

4. Et godt arbejdsmiljø
Vi kan dokumentere et godt arbejdsmiljø.

5. Ordnede personaleforhold
Vi har en skriftlig personalepolitik.

6. Alle er rustet til opgaven
Vi har en skriftlig plan for oplæring og uddannelse.

7. Styr på underleverandørerne
Vores underleverandører har underskrevet vores Code of Conduct.

Vores bidrag til verdensmålene

 

De fire indsatsområder i vores bæredygtighedsstrategi bidrager på hver deres måde til FN’s 17 verdensmål.

Vi arbejder aktivt for at indarbejde principperne og har udvalgt de verdensmål, hvor vi som virksomhed kan gøre den største forskel.

For Gæsten arbejder vi aktivt for at etablere partnerskaber med det formål at udvikle fælles indsatser for en bæredygtig fremtid. Innovation er en del af vores DNA og er afgørende for udviklingen hos os og vores partnere.

For Klimaet bidrager vores initiativer om at reducere madspild og CO2 til verdensmål 12 og 13.

For Mennesket sikrer vi gennem vores målrettede indsatser for trivsel, social kapital, gode vilkår og uddannelse at vi bidrager til målene 3, 4 og 8.

For Samfundet er vores tilgang til ærlige og forpligtende partnerskaber grundlag for en positiv langsigtet udvikling.

 

Rapportering og dokumentation

Impact Rapport 2022/2023

Et udvidet fokus og ansvar

Regnskabsåret 2022/23 har været præget af vores dedikerede arbejde med at opnå B Corp-certificeringen og udarbejde en bæredygtighedsstrategi 2.0. Vi har brugt sidste halvår af 2022 på at imødekomme de 280 krav i B Corps Impact Assessment, hvilket har ført til værdifulde forretningsstrategiske beslutninger.

God læselyst!

 

Bæredygtighedsrapport 2021/2022

Vi udarbejder årligt en bæredygtighedsrapport for vores samlede forretning. En rapport, som dokumenterer vores handlinger, aktiviteter og fremdrift på de strategiske mål vi har sat os.

Rapporten er udarbejdet med det formål at skabe transparens og tydeliggøre vores succeser, dilemmaer og udfordringer.

Vil du vide mere om vores bæredygtighedsstrategi?


Vi er altid klar til at uddybe vores holdninger til bæredygtighed.
 

Udfyld kontaktformularen,
så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

 

Venlig hilsen
Bæredygtighed & Udvikling

Kontakt os!