Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

Vi tager ansvar for at udvikle det samfund, som vi er en del af.

For Samfundet

Jespers Torvekøkken er en del af noget større. Vi er en del af en værdikæde og et samfund, hvor vi er afhængige af hinanden, hvis vi skal gøre en rigtig forskel. Vi tager ansvar for vores omgivelser, vores interessenter og dem vi indirekte påvirker hver dag i vores drift og virke. Gennem samarbejder, politikker, krav og et reelt ønske om, at vi skal gøre hinanden bedre både i dag og i morgen.

  • Vi vil dele ansvaret med hele værdikæden, og sikrer det fælles bidrag til en bæredygtig fremtid.

  • I Jespers Torvekøkken vil vi proaktivt bruge vores størrelse til at understøtte andre virksomheder, der skaber en positiv påvirkning på samfundet og miljøet.

  • Vi vil støtte lokale leverandører og lokalsamfund i vores daglige forretning.

Samarbejde og krav til vores leverandører

Sammen med vores leverandører støtter vi udviklingen i værdikæderne og udfordrer leverandører til nye løsninger og initiativer, der bidrager positivt til en bæredygtig fremtid.

Vi stiller krav til leverandører om, at disse skal tage ansvar. Derudover kræver vores Code of Conduct at leverandører til Jespers Torvekøkken lever op til FN’s Global Compact og ILO-konventionen, samt at de årligt dokumenterer fremdrift på egne initiativer inden for bæredygtighed, og desuden kan fremvise handlingsplaner for at skabe et positivt aftryk på miljø og samfund.

"Pagten med vores leverandører fordrer ansvarlighed og initiativ"

Vi vil benytte vores markedsposition til at understøtte ambitiøse leverandører – små som store

Vi vil bruge vores forretningsmæssige størrelse til at understøtte start-ups, mindre virksomheder og leverandører, som kan præsentere produkter eller løsninger med en dokumenteret positiv påvirkning på samfund og miljø. 

Vi stiller krav, og samarbejder med vores leverandører, så vi I fællesskab arbejder hen mod et positivt aftryk på klima, mennesker og miljø. Et eksempel på det gode samarbejde er med vores leverandører; Hørkram, MultiLine og Elis, som alle har sat ambitiøse og ansvarsfulde ESG-mål.

Vi vil udvikle de lokalsamfund vi er en del af - gennem indkøb, partnerskaber og videndeling

  • Alle lokationer er forpligtet til at indkøbe danske råvarer.
  • Vi vil skabe lokale arbejdspladser, med lige vilkår for medarbejdere i hele landet.
  • Vi vil etablere lokale samarbejder med erhvervsliv, sportsklubber og skoler og skabe fælles bidrag til samfundet.
  • Som frontløber på bæredygtighed anskaffer vi os viden og ekspertise, som vi vil dele åbent og troværdigt i vores partnerskaber med det formål at bidrage til andres positive udvikling.

Vi serverer alkohol med omtanke

Når vi i Jespers Torvekøkken afholder events og servicerer vores kunder på venues, vil vi lejlighedsvis servere alkohol. Vi lægger samtidig vægt på at tilbyde alkoholfri alternativer til vores kunder og gæster.

Vi overholder gældende lovgivning, og serverer ikke alkohol til mindreårige. Vi sikrer os altid, at vi har den korrekte alkoholbevilling. 

Derudover anerkender Jespers Torvekøkken, at alkohol kan have en negativ påvirkning på den enkeltes sundhed og trivsel. Vi tager ansvar for, at vi skal servere alkohol med omtanke og sikrer, at vores personale har de rette kvalifikationer til at håndtere alkoholservering.

Mål for 2025

40%
danske råvarer på tværs af hele koncernen

80%
vores leverandører dokumenterer udviklingsaktiviteter der understøtter en positiv påvirkning på miljø og samfund

10%
af indkøb ligger hos B Corp eller andre leverandører med dokumenteret positiv påvirkning

Cases

CASE

Jespers Torvekøkken vinder Gladsaxe Erhvervspris

I oktober 2021 modtog vi Gladsaxe Erhvervspris 2021 med følgende flotte ord fra borgmester Trine Græse. 

”I får årets erhvervspris, fordi I er en af de virksomheder, der virkelig gør en forskel i forhold til den bæredygtige dagsorden og i forhold til at skabe stærke partnerskaber og arbejdspladser i Gladsaxe kommune. I lykkes med at skabe en fantastisk arbejdsplads med en familiær kultur, hvor medarbejderne synes det er sjovt at gå på arbejde… Så stort tillykke til Jespers Torvekøkken. I har virkelig fortjent årets erhvervspris.”

Tusind tak, vi er meget beærede og glade for den flotte pris!

CASE

Krydderurter direkte fra vertikalt gartneri i kælderen

Jespers Torvekøkken og startup-virksomheden Refarmed etablerede i 2020 et strategisk samarbejde. Formålet var at Refarmed skulle bygge og drive et vertikalt gartneri i kælderen i frokostproduktionen i Søborg, og således skabe en proces for dyrkning af krydderurter og spæde salater, lige præcis der, hvor de skulle bruges. I løbet af 2021 var det derfor med utrolig stor glæde at Refarmed åbnede dørene til gartneriet i lige netop vores kælder. Gartneriet var i stand til at supportere frokostproduktionen med forskellige krydderurter – samtidigt med at vi undgik både transport og emballage og produkterne var økologiske.

Et innovationsprojekt som dette, var ikke set før i Danmark, og det var en stor investering fra alle sider. Det var et lærerigt og meget spændende projekt, som desværre ikke kunne overleve som en rentabel forretning. Refarmed er ikke desto mindre historien om Jespers Torvekøkkens visioner og store ambitioner. På trods af at Refarmed ikke længere er at finde i Jespers Torvekøkkens kælder, ser vi tilbage på projektet med stolthed og ønsker fortsat at støtte start-ups, der kommer med ideer med potentiale til at skabe et mærkbart positivt aftryk på vores miljø og samfund.

Læs mere om
For Gæsten  -  For Mennesket  -  For Klimaet