Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

Rotationsdagen – En del af HR-årshjulet

Karen er chef for kundeservice i Jespers Torvekøkken på Vandtårnsvej i Søborg. For to uger siden var hun kok for en dag i virksomhedens Selskabskøkken i Brøndby.

Jeg startede med at få udleveret kokketøj og blev efterfølgende vist rundt og fik sagt goddag til medarbejderne i selskabskønnet. Jeg blev sat til at anrette ’Fingerfoods’ og ’Sliders’, og skar så ellers løg til den store guldmedalje. Det var rigtig hyggeligt. Undervejs talte jeg selvfølgelig med de øvrige ansatte i afdelingen, mine kollegaer for en dag - det var både lærerigt og hyggeligt. Jeg har kæmpe respekt for vores kollegaer i køkkener og kantiner. Det er altså fysisk ret hårdt at stå op og arbejde så mange timer hver dag. Jeg var i al fald godt brugt efter de syv timer, som jeg stod op i selskabskøkkenet den dag. Men det var virkelig også en rigtig hyggelig dag, stemningen i køkkenet var både hyggelig og familiær, og det virker som et godt sted at arbejde,” fortæller Karen Harder Hartvig, Kundeservicechef i Jespers Torvekøkken.

Hvad foregår der egentlig i kollegaernes hverdag? Og hvad med dem, der arbejder i helt andre afdelinger? Ved du, hvordan forretningen hænger sammen, set fra firmaets øvrige medarbejderes stol? Kender du nok til, hvordan de produkter jeres virksomhed lever af at sælge, bliver til?

’Rotationsdagen’

Der er en lang række åbenlyst gode grunde til at Jespers Torvekøkken har indført ’Rotationsdagen’. I flere år var det nogle af medarbejdergrupperne, der uden en sådan helt fast struktur roterede. Men fra 2022 er det, som tidligere skrevet, to gange om året blevet en fast del af ’årshjulet’ i HR-afdelingen.

”Rotationsdagene fremmer helt enkelt indsigt og forståelse for kollegaernes opgaver og arbejdsmetoder, og er ofte kilde til eftertanke og ikke mindst forløst undren, og dermed en oplagt mulighed for læring. Det giver ny inspiration og får sat vores vante måder at gøre tingene på i et nyt perspektiv. Det tror vi, er medvirkende til at vi alle bliver en lidt bedre udgave af os selv som medarbejdere og kolleger. Enkelte kolleger og afdelinger kan til dagligt befinde sig fysisk langt væk fra hinanden. Især i vores kantinedivision hvor det på trods af de mangeartede dialogværktøjer, vi i dag har adgang til, kan være svært at fornemme arbejdskultur, stemning og de fysiske rammer som kollegaernes hverdag tager afsæt i. Hos os i Jespers Torvekøkken er disse dage en uvurderlig oplevelse, især i køkkenerne som gerne vil vise deres fantastiske håndværk og værtskab frem for os fra administrationen,” forklarer Jane Glud Resen, ansvarlig for HR, trivsel og kompetencer i Jespers Torvekøkken.

Skærpet forretningsforståelse og gensidig respekt

Karen Harder Hartvig, der til daglig både tager sig af kunder og medarbejdere fra sin position i Kundeservice, kan også sagtens få øje på ideen i at have et koncept som ’Rotationsdagen’.

”Jamen der er i virkeligheden flere gode grunde til at prioritere jobrotationsdage. Helt grundlæggende er det en god tanke og en god ting at få indblik i hinandens roller og daglige opgaver. Det giver både bedre kendskab til forretningen i sin helhed, for produkt og proces og giver samtidig respekt for det ens kollegaer rundt omkring virksomhedens øvrige afdelinger, beskæftiger sig med. I mit tilfælde var det en super givtig øjenåbner at komme ud og få hands-on i et køkken, da den mad der bliver lavet i vores køkkener, jo er hele forretningens grundlag,” fortæller Kundeservicechefen.

”Dernæst kan rotation selvfølgelig være med til at udvide folks horisont. I nogle tilfælde kan det at møde andre roller i virksomheden endda motivere medarbejdere til senere at udforske og opsøge andre funktioner eller roller. Dermed er virksomheden med til at skabe basis for udvikling af medarbejdere både professionelt og menneskeligt,” slutter Karen Harder Hartvig.