En bæredygtig virksomhed

At være en bæredygtig virksomhed og kontinuerligt forbedre vores bæredygtige indsats er et af de dominerende ben i vores strategi. Bæredygtighed er for os, at vi passer på hinanden, at vi forholder os til vores aftryk på miljøet og at vi er økonomisk bæredygtige i vores beslutningstagen. Læs om vores forskellige initiativer nedenfor.

I dag er det national madspildsdag 

Søborg den 29. september 2020

 

- som projektleder i bæredygtighed er det madspildsdag hver dag!

For 4 år siden blev jeg en del af teamet hos Jespers Torvekøkken og gik dengang i gang med at afdække, hvor madspildet var henne i virksomheden.

Det er nemlig aldrig nok bare at konstatere, at der er et problem med madspild og hvor mange kilo vi smider ud. Man er nødt til at vide hvad madspildet består af, og hvad grunden til det er for at kunne gøre noget ved problemet. Er der for meget brød eller hønsesalat, er det i produktionen, i indkøbsafdelingen, i menuplanlægningen eller ude hos kunderne årsagen er?

Et af vores tiltag har været udviklingen af madspildsystemet FoodOptimize i samarbejde med DTU Skylab og virksomheden Move Innovation. Et system som gør det muligt at optimere mængderne af de enkelte retter tilpasset de enkelte kunder. Det kan nemlig være meget svært som cateringleverandør at finde frem til, hvad der faktisk bliver spist på frokostbuffeterne. Vi hører ofte kun, når der mangler mad, sjældent når der er for meget. Men det kan systemet gøre klart for os. Det har været en lang proces og vi bliver også hele tiden klogere.

Arbejdet med madspild stopper aldrig. Vi kan ikke fikse det hele ved smarte tiltag i dag og så hvile på laurbærrene. I morgen er der en ny produktion, en ny buffet, nye portionsanretninger, nye selskaber, og dermed nyt spild.

Madspild tager tid. Det er ikke noget man løser mellem kl. 13.00 og 13.15 fordi man vejer spildet. Det er bare her man starter. Det er derfor meget vigtigt, at man som virksomhed vælger at prioritere at arbejde med madspild i alle led. Lige fra planlægning af menuen til kunden modtager sin frokost og alt derimellem og også efter.

Jeg har aldrig mødt et menneske, som syntes at madspild var godt!

Ingen frokostkunder ønsker madspild!

Ingen professionelle ønsker madspild! Denne gruppe ønsker det mindst af alle.
Det er stolte håndværkere, der står i vores køkkener. Ingen af dem ønsker at deres kreationer skal ende i skraldespanden.

Ingen ønsker madspild! Og alligevel ender 1/3 af al mad som spild.

Så hvorfor er det så svært at gøre noget ved det?

Fordi madspild er en kompliceret sag, som kræver svære beslutninger, store kompromiser, samarbejder, forståelse og meget stor ansvarlighed. Vi skal alle sammen være med!

I anledningen af madspildsdagen har jeg snakket med Filip Knaack Kirkegaard fra Politikens Klimamonitor. Det er blevet til en rigtig god artikel om arbejdet med madspild fra flere sider, også fra detailhandlen og sygehusdirektøren.

Er du så heldig at have et abonnement på Klimamonitor, så læs den endelig.

Link: https://miljoogklima.dk/nyheder/art7939061/Dette-er-de-store-udfordringer-%E2%80%93-og-erfaringer-%E2%80%93-i-kampen-mod-madspild

Rigtig god madspildsdag i dag!

Michelle Rahbek
Projektleder Bæredygtighed
Jespers Torvekøkken

PS. Husk at det også er madspildsdag i morgen😉

 


 

                                                 

 


 

Nyt strategisk samarbejde mellem Jespers Torvekøkken og Stop Spild af Mad

København den 4. marts 2019

Det er en kæmpe fornøjelse, at vi kan annoncere vores nye partnerskab med foreningen Stop Spild af Mad. Sammen vil vi tage madspildsagendaen til nye højder i cateringbranchen. Over den næste tid introducerer vi flere initiativer, hvor vi bruger hinandens erfaringer og kompetencer til at informere, skabe synlighed og ikke mindst præsentere målbare resultater på madspild.

Vi glæder os!

 

 

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

Flere bæredygtige milepæle er nået 

København den 8. januar 2019

 

Vi arbejder fortsat hårdt på at gøre Jespers Torvekøkken så bæredygtig som muligt. Her i januar 2019 kan vi sætte tre nye krydser.

1. Vi genanvender nu al varme fra ovne, pander og gryder fra køkkenet her i madhuset. Så hvis I kommer på besøg på Vandtårnsvej, og der dufter dejligt at mad i mødelokalerne - så ved I hvorfor :)

2. Vi har skiftet vores bundpapir ud i alle frokostkasserne. Det nye papir er FSC mærket, hvilket betyder at papiret er produceret ud fra et princip om at der ikke fældes flere træer end skoven selv kan nå at reproducere. FSC mærket er også en garanti for at der passes på både dyre- og planteliv og at de mennesker, der arbejder i skovene har ordentlige arbejdsvilkår. 

3. Alle pærer i Madhuset er skiftet til LED så vi nu får lyset til at holde lidt længere og bruge lidt mindre strøm.

Det er mindre tiltag, men vi er af den overbevisning at småt også hjælper og det vigtigste er at gøre en indsats, hvor vi kan. Så vi knokler fortsat derudaf og forsøger at have bæredygtighed som det primære fokus, når vi tager beslutninger, både operationelt og strategisk.  

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

PRESSEMEDDLELESE

Hos Jespers Torvekøkken bliver madaffald til genanvendelig energi

København den 5. november 2018

For godt et år siden indførte Jespers Torvekøkken et biotransanlæg i madhuset i Søborg. Anlægget opsamler alt madaffald fra køkkenproduktionen, som omdannes til biomasse i et biogasanlæg og bliver til energi. I løbet af det seneste år er der hver måned opsamlet ca. 11,9 ton madaffald, der efter omdannelse i et biogasanlæg blandt andet bliver til el, varme og gødning. Der er tale om en større investering i biotransanlægget, der er blot et af Jespers Torvekøkkens mange initiativer inden for bæredygtighed.

Efter mere end et år med indførelse af et biotransanlæg, der omdanner madaffald til grøn energi, er Jespers Torvekøkken sammen med en række tiltag godt på vej til at skabe et bæredygtigt madhus. I stedet for at sende de mange ton madaffald til forbrændingen, besluttede Jespers Torvekøkken for mere end et år siden at etablere eget biotransanlæg. Mere end 70% af madaffald er vand, og derfor er det ikke særligt hensigtsmæssigt, at madaffald ender på forbrændingen, når det i stedet kan omdannes og anvendes på en fornuftig måde. Foruden at bidrage til grøn energi i form af el og fjernvarme, udvindes der en række vigtige næringsstoffer af den omdannede biomasse.

’Efter mere end et år, kan vi nu for alvor begynde at måle og se resultaterne af indsatsen med at opsamle vores madaffald i vores biotransanlæg, og vi er stolte over, at vi på den måde kan bidrage ved at omdanne madaffald til genanvendelig energi. Vi arbejder fokuseret og ambitiøst med at skabe et bæredygtigt madhus, og vi har indført flere processer for at mindske madspild, hvor vores biotransanlæg er et af dem, siger Ronny Saul, administrerende direktør i Jespers Torvekøkken.

Biotransanlægget er et blandt en række tiltag, som Jespers Torvekøkken de seneste år har indført i forbindelse med at skabe et bæredygtigt madhus. Der er indført flere processer, der tilsammen mindsker madspild med 30% både i produktionen og blandt kunderne, og der arbejdes benhårdt med at blive endnu bedre på dette område. Jespers Torvekøkken er også gået forrest med implementering af nedbrydeligt emballage og med udgangen af 2018 forventes, at alt engangsemballage er skiftet ud med bionedbrydeligt emballage fremstillet af blandt andet majs.

 

Tal fra BioTrans Nordic Aps:
Hver måned opsamles 11,9 ton madaffald og deraf er der produceret følgende:
9.40 Nm3 CH4 metan, som modsvarer:

3.740 kwt El og 4.675 kwh fjernvarme

En måneds madaffald på 11,9 tons svarer ca. til den mængde el et almindeligt parcelhus bruger på et helt år. Læs mere om hvordan madaffald kan omsættes til grøn energi på: www.biotrans-nordic.com

 

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 


 

Vi bidrager til FN's 17 verdensmål

I Jespers Torvekøkken arbejder vi fokuseret og ambitiøst med bæredygtighed. Det er et dominerende element i vores strategi og i 2018 tager vi skridtet videre.

Som den eneste cateringvirksomhed indgår vi i SDG acceleratorforløbet i UNDP, FN's udviklingsorganisation, hvor vi over det næste år arbejder strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er en effektiv og professionel ramme for vores arbejde med innovative og bæredygtige initiativer i Jespers Torvekøkken, og når vi indgår i dette forløb får vi mulighed for at sparre med eksperter på området og få indblik i de internationale aktiviteter inden for bæredygtig produktion.

Som cateringvirksomhed producerer vi dagligt en stor mængde mad, hvoraf en andel ender som spild. Vores fokus i accelerator forløbet vil være at reducere vores madspild på tværs af forretningsområderne. Vi vil udvikle en innovativ løsning, så vi sikrer at overskydende mad aldrig bliver produceret i første omgang, og som samtidig giver vores kunder mulighed for at indgå i den daglige håndtering af madspild.

Mere detaljeret arbejder vi med mål nr. 12 og undermålet 12.3 som er at halvere den globale madspild på retail og konsument markedet og at reducere madspild i produktionen i 2030.

Se pressemeddelelsen her

______________________________________________________________________________________________________

I Jespers Torvekøkken har vi en klar holdning til at vores produktion skal være så bæredygtig som muligt. Det gælder både i forhold til bæredygtige arbejdsforhold for vores medarbejdere, en bæredygtig økonomi og bæredygtighed i relation til miljøet. Vi igangsætter løbende initiativer, som skal bidrage til eksempelvis at mindske madspild.

Vi sænker madspild med mindst 30% på vores frokostordninger

Gennem de sidste to år har vi i Jespers Torvekøkken udviklet et system, som har til formål at undgå madspild ved at styre størrelserne på kundernes frokostbuffeter. De fleste virksomheder oplever dagligt, at ganske meget mad bliver smidt ud, efter medarbejderne har forladt frokostbuffeten. Årsagen er åbenlyst, at det er svært at for frokostleverandørerne at tilpasse mængderne. Et nyt, selvudviklet ressourcestyringsværktøj sætter imidlertid nu Jespers Torvekøkken i stand til at justere alt lige fra mængderne af grøntsager, pålæg, varme retter til toppings. Resultatet er et markant mindre spild af ellers helt friske og lækre fødevarer.

Systemet er udviklet som et led i vores strategi om at gøre vores virksomhed så bæredygtig og miljøansvarlig som muligt. Systemet virker ved, at frokostkunderne indrapporterer, hvad der oftest smides ud, hvad der er for lidt af, hvad medarbejderne bryder sig mindre om etc. Informationerne samles ind real time og går direkte til kokkene på de forskellige frokostordninger hos Jesper Torvekøkken, som ved et tryk på en knap kan justere mængden i forhold til de enkelte kunder. Jo flere data systemet indsamler om de enkelte kunders frokostvaner, jo nemmere bliver planlægningen. Systemet sparer derfor også tid i selve produktionen af de mange frokostordninger. 
 

Al organisk affald omdannes til grøn energi

Jespers Torvekøkken har indgået et samarbejde med Biotrans, som omdanner madaffald til grøn energi. Dette betyder at al vores organiske madaffald genanvendes til produktion af el og varme. Køkkenerne har struktureret arbejdsprocesserne efter dette initiativ, så vi bidrager til at kunne producere mest muligt grøn energi. Som eksempel producerede vi i januar 2018 ca. 11 tons madaffald, som giver en produktion på 3.740 kwt El og samtidig 4.675 kwh fjernvarme. Til sammenligning bruger et almindeligt parcelhus i størrelsesorden 4.000 kwt el om året og 15.000 kwh fjernvarme. Yderligere er der skabt gødning til ca. 2,2 hektar med fosfor eller ca. 1 hektar med kvælstof.

 

Vindmølleenergi

Vores Madhus kører udelukkende på energi fra vindmøller. Det koster noget mere at købe denne form for strøm, men det er noget, vi prioriterer og en del af vores strategi om en bæredygtig forretning. Vi har en løbende aftale med DONG om indkøb af vindmølleenergi.

 

Vandbesparelse

Når vi leverer en frokostordning til jer med min. 30% økologi betyder det, at vi skåner grundvandet for sprøjtegifte. I samarbejde med en af vores største leverandører laver vi et regnestykke på flere økologiske råvarer, som viser os præcist, hvor mange liter grundvand, vi sparer for kontakt med sprøjtegifte.

 

Vi passer på hinanden

Vi er mange mennesker i Jespers Torvekøkken og passer godt på hinanden. Som en af de få virksomheder i branchen, arbejder vi alle under overenskomst, som sikrer trygge rammer i hverdagen. Vores medarbejdere er dygtige fagfolk, som sætter en ære i deres arbejde. Derfor er det vigtigt for os at vi kan tilbyde videreuddannelse og personlig udvikling, så alle føler sig udfordrede og motiverede til at blive endnu bedre til sit fag. Virksomhedens størrelse betyder, at vi både arbejder på tværs og i mange mindre teams. Det er faktisk en fordel. Det giver os nemlig rum til at dyrke de nære relationer og spare med hinanden i en travl hverdag. 

Hvad gør vi ellers for at mindske madspild?

I Jespers Torvekøkken anvender vi mest muligt af en råvare. Vi bruger stokken fra blomkål samt afpudsninger fra kød i lækre fonder eller saucer. Vi bruger ekstra stege som pålæg eller i sandwiches og sørger generelt for en effektiv styring af råvareindkøb.  Vi lægger også mange tanker i, hvordan vi udformer vores buffeter, så man ikke kommer til at fylde for meget på tallerkenen første gang, man går i buffeten. 

Kontakt os endelig hvis I har ideer eller forslag til hvordan vi yderligere kan mindske madspild.

 

PRESSEMEDDLELESE

Jespers Torvekøkken går forrest med implementering af nedbrydeligt emballage

København den 09. juli 2018
 

Inden udgangen af 2018 forventer Jespers Torvekøkken, at alt engangsemballage er skiftet ud med bionedbrydeligt emballage fremstillet af blandt andet majs. Tiltaget sker som et naturligt skridt i virksomhedens målerettet arbejde med udviklingen af et bæredygtigt madhus. Et madhus, hvor dedikerede og passionerede kokke hver dag kreerer og leverer appetitvækkende madoplevelser til ca. 5.000 kuverter til kunder i Hovedstaden og Århus området.

 

Jespers Torvekøkken har i løbet af de seneste år foretaget en række tiltag i arbejdet med at skabe et bæredygtigt madhus. Blandt andet er der implementeret flere processer, som mindsker madspild med mindst 30% både i produktionen og hos kunderne. Der er indført et biotransanlæg, som omdanner madaffald til grøn energi. Der anvendes udelukkende vindmølleenergi i produktionen og driften af hovedkontoret og madhuset i Søborg. Alle tiltag, der allerede er en naturlig del af driften i Jespers Torvekøkkens bæredygtige madhus. Implementering af bionedbrydeligt emballage er derfor et naturligt skridt i virksomhedens ambitiøse arbejde med udviklingen af en bæredygtig produktion.

’Hos Jespers Torvekøkken arbejder vi fokuseret og ambitiøst med bæredygtighed, som er et dominerende element i vores strategi. Og her i 2018 har vi planer om flere tiltag, hvor bionedbrydeligt emballage er et af de tiltag, som vi nu er i færd med at implementere’, siger Ronny Saul, adm. direktør hos Jespers Torvekøkken.   

Som den eneste cateringvirksomhed indgår Jespers Torvekøkken i SDG acceleratorforløbet i UNDP, FN’s udviklingsorganisation, hvor virksomheden over de kommende år arbejder strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Jespers Torvekøkken har en klar holdning til deres rolle i det samlede økosystem, hvor det ikke alene handler om at tilfredsstille sine kunder men også handler om, at produktionen skal være bæredygtig med fokus på genanvendelse og optimering af råvarer. 

’At implementere bionedbrydeligt engangsemballage i alle dele af vores produktion er et ambitiøst tiltag for os, som kommer til få stor betydning både for produktionen af vores frokoster, driften af vores kantiner samt selskabsforretningen og ikke mindst for miljøet. Hver dag kan man jo læse, hvor stort et problem plastic og engangsemballage udgør i vores miljø, og det vil vi hos Jespers Torvekøkken gerne bidrage til at løse, siger Ronny Saul, adm. direktør hos Jespers Torvekøkken.

Implementeringen af bionedbrydeligt emballage sker i alle dele af virksomheden. Det betyder, at al engangsemballage skiftes ud, både i den daglige drift af kantiner, når frokost ud af huset leveres på engangsemballage og i selskabsforretningen. Implementeringen er fuldt ud effektueret med udgangen af 2018.

 

Fakta om implementering af nedbrydeligt emballage:

Jespers Torvekøkken bruger i dag ca. 1.5 – 2.0 mio. kr. på engangsemballage. Omkostninger til emballage bliver ca. fordoblet, når de overgår til bionedbrydeligt materiale.

 

Om Jespers Torvekøkken

Jespers Torvekøkken er grundlagt i 1991 af en mand, der elsker at gå på torvet. Jesper Holmberg har en passion for mad og kærlighed for friske råvarer, der sammen med den høje kvalitet udgør fundamentet for Jespers Torvekøkken. Virksomheden har siden udviklet sig til Danmarks største og mest ambitiøse madhus. Et madhus, der er bygget og betjent af kokke der, ligesom Jesper Holmberg, elsker at gå på torvet. 

I det netop afsluttede regnskabsår 2017/2018 nåede virksomheden en omsætning på omkring 120 mio kr. med ca. 140 medarbejdere. Hver dag leveres mere end 5.000 sunde, friske og alsidige frokostkuverter til kunder i Hovedstaden og Århus området. Derudover driver Jespers Torvekøkken 33 kantiner i Danmark og leverer selskabsmad til virksomheder og private.  

Jespers Torvekøkkens arbejder fokuseret og ambitiøst med bæredygtighed, som er en vigtig del af strategien. Virksomheden ønsker at skabe et bæredygtigt madhus, hvor det samlede aftryk på jorden og klimaet nedbringes. Og det sker gennem en række aktiviteter.

Virksomheden indgår som den eneste cateringvirksomhed i SDG acceleratorforløbet i UNDP, FN's udviklingsorganisation. Over det næste år arbejdes der strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Ved at indgå i dette forløb, får virksomheden mulighed for at sparre med eksperter på området. Læs mere på www.torvekoekken.dk

 

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 


 

Vil du høre mere om vores initiativ?

 

Vi vil altid gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål omkring vores aktiviteter inden for bæredygtighed. Der er en bærende del af vores forretning og vi modtager meget gerne input. 

 

Få mere information

Vi kontakter dig hurtigst muligt i hverdage mellem 8 og 16

Accepter cookies fra torvekoekken.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse, når du besøger os.
Du kan altid slette dem igen.