Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

Fra madaffald til genanvendelig energi

Biotransanlæg skal omdanne madspild til el, varme og gødning

For godt et år siden indførte Jespers Torvekøkken et biotransanlæg i madhuset i Søborg. Anlægget opsamler alt madaffald fra køkkenproduktionen, som omdannes til biomasse i et biogasanlæg og bliver til energi. I løbet af det seneste år er der hver måned opsamlet ca. 11,9 ton madaffald, der efter omdannelse i et biogasanlæg blandt andet bliver til el, varme og gødning. Der er tale om en større investering i biotransanlægget, der er blot et af Jespers Torvekøkkens mange initiativer inden for bæredygtighed.

Efter mere end et år med indførelse af et biotransanlæg, der omdanner madaffald til grøn energi, er Jespers Torvekøkken sammen med en række tiltag godt på vej til at skabe et bæredygtigt madhus. I stedet for at sende de mange ton madaffald til forbrændingen, besluttede Jespers Torvekøkken for mere end et år siden at etablere eget biotransanlæg. Mere end 70% af madaffald er vand, og derfor er det ikke særligt hensigtsmæssigt, at madaffald ender på forbrændingen, når det i stedet kan omdannes og anvendes på en fornuftig måde. Foruden at bidrage til grøn energi i form af el og fjernvarme, udvindes der en række vigtige næringsstoffer af den omdannede biomasse.

» Efter mere end et år, kan vi nu for alvor begynde at måle og se resultaterne af indsatsen med at opsamle vores madaffald i vores biotransanlæg, og vi er stolte over, at vi på den måde kan bidrage ved at omdanne madaffald til genanvendelig energi. Vi arbejder fokuseret og ambitiøst med at skabe et bæredygtigt madhus, og vi har indført flere processer for at mindske madspild, hvor vores biotransanlæg er et af dem, siger Ronny Saul, administrerende direktør i Jespers Torvekøkken.

Det handler ikke alene om vækst og om at tilfredsstille sine kunder hos Jespers Torvekøkken, det handler i høj grad også om, at produktionen skal være bæredygtig med fokus på genanvendelse og optimering af råvarer. Jespers Torvekøkken er en virksomhed, der går forrest med implementering af nedbrydeligt emballage, har igangsat en række initiativer for at nedbringe madspild og indgår som den eneste cateringvirksomhed i SDG acceleratorforløbet, hvor der arbejdes strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
Mail: ​rs@torvekoekken.dk
Tlf: +45 70 71 84 90