Passion for ærlig mad og en bæredygtig fremtid

Strategi og initiativer

At bidrage til en bæredygtig fremtid er ikke en frivillig option i vores øjne, det er et ansvar vi alle skal løfte sammen.

Vores vej mod en bæredygtig fremtid

I 2015 blev Parisaftalen underskrevet og FN lancerede de 17 verdensmål. I 2020 kom vores egen regering på banen med Danmarks klimalov. Alle er enige om at vi skal nå nogle meget konkrete og ambitiøse mål for fremtiden. Som madvirksomhed kan og skal vi bidrage. Ud fra cirkulære principper vil vi skabe nye løsninger, nye processer, nye produkter og nye samarbejder, som skal sætte fremtidige bæredygtige standarder for branchen.

Vores bæredygtighedsstrategi er opdelt i fire mål, som er baseret på hvor vi med vores forretning kan gøre den største forskel. Den globale madproduktion bidrager i høj grad det det globale CO2 aftryk, samtidig med at den belaster kloden med madspild og brug af knappe ressourcer. Mål om halvering af vores madspild og 25% reduktion af indkøbte råvarer, og dermed reduktion af forbrugte knappe ressourcer vil i 2025 bidrage til især verdensmål 12.3. I 2030 har vi sat to ambitiøse mål for vores udledning af CO2. Både for vores egen produktion og for hele værdikæden vil vi påtage os et stort ansvar for at nå de globale mål om mindre CO2. Det kræver nye samarbejder i værdikæden, med leverandører og kunder. At vi sammen vælger de CO2 venlige alternativer, når det er muligt.

Primære bidrag til verdensmålene

Vi har udvalgt fire verdensmål, hvor vi med vores fire strategiske mål kan bidrage i større eller mindre grad. Vores reduktion af madspild og indkøbte råvarer bidrager til verdensmål 12 og 13, mens vores reduktion bidrager til verdensmål 7. Alle vores strategiske mål nås kun, hvis vi skaber værdifulde partnerskaber med vores kunder, leverandører, hvorfor verdensmål 17 også tages i betragtning. Partnerskaberne er værdifulde med lovgivere, branchekolleger og aktører som løfter agendaen. Når vi sammen skal udnytte fælles muligheder eller håndtere dilemmaer, som skaber eller begrænser bæredygtige løsninger.

Vi er allerede godt i gang med vores mål og bidrag til bæredygtighed generelt. Vi har arbejdet med bæredygtighed siden 2016 og har implementeret adskillige initiativer, som alle bidrager til et bæredygtigt torvekøkken. Med vindmølleenergi, et godt arbejdsmiljø, efteruddannelse til vores medarbejdere, brug af CO2 aftryk på menuerne, bæredygtige indkøbsprocesser, affaldssortering og genanvendelse og reduktion af madspild har vi løftet hele torvekøkkenet på både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. 

Vi er allerede godt i gang med vores mål og bidrag til bæredygtighed generelt. Vi har arbejdet med bæredygtighed siden 2016 og har implementeret adskillige initiativer, som alle bidrager til et bæredygtigt torvekøkken. Med vindmølleenergi, et godt arbejdsmiljø, efteruddannelse til vores medarbejdere, brug af CO2 aftryk på menuerne, bæredygtige indkøbsprocesser, affaldssortering og genanvendelse og reduktion af madspild har vi løftet hele torvekøkkenet på både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Med vores bæredygtighedsstrategi har vi sammen nogle mål at arbejde hen imod, nogle mål, som vi tror på, og nogle mål, som vi kan stå inde for i hele Jespers Torvekøkken. Vi har valgt at tage en aktiv rolle på bæredygtighedsagendaen og arbejder aktivt i netværk, regeringens tænketank, i et stort EU støttet projekt, og med spændende samarbejdspartnere som Stop Spild af Mad.

FOODRUS: Udvikling af cirkulære strategier for madspild og madaffald

Over de næste 4 år skal vi sammen med 30 europæiske partnere fra 11 Europæiske lande udvikle strategier for reduktion af madspild og madaffald. Gennem social og teknologisk innovation vil gennem living labs i flere lande undersøge vores gæsters villighed til at spise anderledes i kantinerne i bæredygtighedens tegn.

Den danske pilot tager udgangspunkt i Jespers Torvekøkkens værdikæde, hvor vi sammen med producenter, leverandører, heriblandt vores hovedleverandør Hørkram og kunder vil undersøge hvordan vi gennem social og teknologisk innovation kan skabe cirkulære strategier sammen, og hjælpe hinanden med at undgå madaffald og madspild. Aarhus Universitet er sammen med Jespers Torvekøkken projektleder på den danske pilot og skal desuden udvikle bæredygtige forretningsmodeller med udgangspunkt i projekterne, som kan bidrage til europæisk lovændring og udvikling på området.

I projektet skal vi blandt andet opnå følgende mål:

- 50% reduktion af madspild og madaffald
- 65% mindre CO2 udledning
- 65% reduktion af vandforbrug
- 90% af aktørerne i værdikæden, involveret skal dokumentere en madspildsreduktion
- 50% af deltagerne har ændret deres adfærd i en mere bæredygtig retning
- 70% af affaldet produceret i værdikæden skal sorteres

Læs mere om hele projektet og piloterne i alle de europæiske deltagende lande her

Jespers Torvekøkkens gode råd til at komme i gang med den grønne omstilling

1

Vælg et fokus, der matcher jeres kerneopgave. Alle udleder CO2, og alle har en miljøpåvirkning, men man må se på virksomheden og spørge sig selv, hvilke fokus, for eksempel fra de 17 verdensmål, der passer til lige netop ens egen arbejdsplads. Kantinen skal have fokus på madspild, og kontoret skal måske hellere fokusere på at spare strøm. Følg pengestrømmene i virksomhedens produktion, hvor går de hen, hvor er der mest spild?

 

3

Keep it simple. Bæredygtighed er kompliceret og bliver kun mere uoverskueligt, jo mere du kigger. Derfor skal vi turde sætte store streger og tage det umiddelbare først. Det må ikke overkompliceres, for det er vigtigt for, at alle i virksomheden husker det og forstår det.

 

5

Vær ærlig og åben – over for hinanden internt og omverdenen. Læg dine tal frem også tidligt, så du er ærlig og transparent omkring, hvor I står, og hvor I skal hen. Det gør, at I kan være selvkritiske, og at I bliver hængt op på ambitionen, men også at I inviterer omverdenen og medarbejderne ind med i problemløsningen.

2

Få et grønt regnskab. Start med at få overblik og vælg nogle mål. En god idé kan være at vælge at få en certificering, så er der nemlig også hjælp at hente på at få analyseret ens virksomhed – ellers er der råd og konsulenthjælp at hente i alle prisklasser til at komme i gang med kortlægningen.

 


4

Gør medarbejderne til eksperter, i stedet for at udliciteret bæredygtighed. Det er i driften, virksomheden i praksis skal omstilles, så når kortlægningen er på plads, så engagér dine medarbejdere i missionen – for eksempel via undervisningsforløb efterfulgt af løbende besøg, spørgsmål fra ledelsen, og opfordring til, at kollegaerne kigger på ledelsesarbejdet med bæredygtighed og får lov til at kritisere eller komme med feedback. Det giver ejerskab og gør indsatsen kontinuerlig. Ellers mister medarbejdernes hurtigt gejsten.
 

Læs artiklen fra lederstof.dk

Du kan læse mere om vores grønne omstilling i artiklen fra lederstof.dk ved at klikke her

Ønsker du at høre mere?

Vi står altid klar til at hjælpe dig med forespørgelser.
Udfyld kontaktformularen og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.
Vi svarer i hverdage mellem 8-16

 

Kontakt vores salgschefer
 

Michael Madsen
Salgschef København
tlf: 26 83 89 01

eller

Allan Olesen
Salgschef København / Aarhus
tlf: 40 83 53 66

Kontakt os!