ET BÆREDYGTIGT TORVEKØKKEN

- For fremtidens skyld

At bidrage til en bæredygtig fremtid er ikke en frivillig option i vores øjne, det er et ansvar vi alle skal løfte sammen. I 2015 blev Parisaftalen underskrevet og FN lancerede de 17 verdensmål. I 2020 kom vores egen regering på banen med Danmarks klimalov. Alle er enige om at vi skal nå nogle meget konkrete og ambitiøse mål for fremtiden. Som madvirksomhed kan og skal vi bidrage. Ud fra cirkulære principper vil vi skabe nye løsninger, nye processer, nye produkter og nye samarbejder, som skal sætte fremtidige bæredygtige standarder for branchen.

Vores bæredygtighedsstrategi er opdelt i fire mål, som er baseret på hvor vi med vores forretning kan gøre den største forskel. Den globale madproduktion bidrager i høj grad det det globale CO2 aftryk, samtidig med at den belaster kloden med madspild og brug af knappe ressourcer. Mål om halvering af vores madspild og 25% reduktion af indkøbte råvarer, og dermed reduktion af forbrugte knappe ressourcer vil i 2025 bidrage til især verdensmål 12.3 I 2030 har vi sat to ambitiøse mål for vores udledning af CO2. Både for vores egen produktion og for hele værdikæden vil vi påtage os et stort ansvar for at nå de globale mål om mindre CO2. Det kræver nye samarbejder i værdikæden, med leverandører og kunder. At vi sammen vælger de CO2 venlige alternativer, når det er muligt.

Vi har udvalgt fire verdensmål, hvor vi med vores fire strategiske mål kan bidrage i større eller mindre grad. Vores reduktion af madspild og indkøbte råvarer bidrager til verdensmål 12 og 13, mens vores reduktion bidrager til verdensmål 7. Alle vores strategiske mål nås kun hvis vi skaber værdifulde partnerskaber med vores kunder, leverandører, hvorfor verdensmål 17 også tages i betragtning. Partnerskaberne er værdifulde med lovgivere, branchekolleger og aktører som løfter agendaen. Når vi sammen skal udnytte fælles muligheder eller håndtere dilemmaer, som skaber eller begrænser bæredygtige løsninger. 

Vi er allerede godt i gang med vores mål og bidrag til bæredygtighed generelt. Vi har arbejdet med bæredygtighed siden 2016 og har implementeret adskillige initiativer, som alle bidrager til et bæredygtigt torvekøkken. Med vindmølleenergi, et godt arbejdsmiljø, efteruddannelse til vores medarbejdere, brug af CO2 aftryk på menuerne, bæredygtige indkøbsprocesser, affaldssortering og genanvendelse og reduktion af madspild har vi løftet hele torvekøkkenet på både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Med vores bæredygtighedsstrategi har vi sammen nogle mål at arbejde hen imod, nogle mål, som vi tror på, og nogle mål, som vi kan stå inde for i hele Jespers Torvekøkken. Vi har valgt at tage en aktiv rolle på bæredygtighedsagendaen og arbejder aktivt i netværk, regeringens tænketank, i et stort EU støttet projekt, og med spændende samarbejdspartnere som Stop Spild af Mad.

 

 


 

FOODRUS: Udvikling af cirkulære strategier for madspild og madaffald

Over de næste 4 år skal vi sammen med 30 europæiske partnere fra 11 Europæiske lande udvikle strategier for reduktion af madspild og madaffald. Gennem social og teknologisk innovation vil gennem living labs i flere lande undersøge vores gæsters villighed til at spise anderledes i kantinerne i bæredygtighedens tegn.

Den danske pilot tager udgangspunkt i Jespers Torvekøkkens værdikæde, hvor vi sammen med producenter, leverandører og kunder vil undersøge hvordan vi gennem social og teknologisk innovation kan skabe cirkulære strategier sammen, og hjælpe hinanden med at undgå madaffald og madspild. Aarhus Universitet er sammen med Jespers Torvekøkken projektleder på den danske pilot og skal desuden udvikle bæredygtige forretningsmodeller med udgangspunkt i projekterne, som kan bidrage til europæisk lovændring og udvikling på området. 

I projektet skal vi blandt andet opnå følgende mål:

- 50% reduktion af madspild og madaffald

- 65% mindre CO2 udledning

- 65% reduktion af vandforbrug

- 90% af aktørerne i værdikæden, involveret skal dokumentere en madspildsreduktion

- 50% af deltagerne har ændret deres adfærd i en mere bæredygtig retning

- 70% af affaldet produceret i værdikæden skal sorteres

Læs mere om hele projektet og piloterne i alle de europæiske deltagende lande her

 


 

PRESSEMEDDLELESE

Hos Jespers Torvekøkken bliver madaffald til genanvendelig energi

København den 5. november 2018

For godt et år siden indførte Jespers Torvekøkken et biotransanlæg i madhuset i Søborg. Anlægget opsamler alt madaffald fra køkkenproduktionen, som omdannes til biomasse i et biogasanlæg og bliver til energi. I løbet af det seneste år er der hver måned opsamlet ca. 11,9 ton madaffald, der efter omdannelse i et biogasanlæg blandt andet bliver til el, varme og gødning. Der er tale om en større investering i biotransanlægget, der er blot et af Jespers Torvekøkkens mange initiativer inden for bæredygtighed.

Efter mere end et år med indførelse af et biotransanlæg, der omdanner madaffald til grøn energi, er Jespers Torvekøkken sammen med en række tiltag godt på vej til at skabe et bæredygtigt madhus. I stedet for at sende de mange ton madaffald til forbrændingen, besluttede Jespers Torvekøkken for mere end et år siden at etablere eget biotransanlæg. Mere end 70% af madaffald er vand, og derfor er det ikke særligt hensigtsmæssigt, at madaffald ender på forbrændingen, når det i stedet kan omdannes og anvendes på en fornuftig måde. Foruden at bidrage til grøn energi i form af el og fjernvarme, udvindes der en række vigtige næringsstoffer af den omdannede biomasse.

’Efter mere end et år, kan vi nu for alvor begynde at måle og se resultaterne af indsatsen med at opsamle vores madaffald i vores biotransanlæg, og vi er stolte over, at vi på den måde kan bidrage ved at omdanne madaffald til genanvendelig energi. Vi arbejder fokuseret og ambitiøst med at skabe et bæredygtigt madhus, og vi har indført flere processer for at mindske madspild, hvor vores biotransanlæg er et af dem, siger Ronny Saul, administrerende direktør i Jespers Torvekøkken.

Biotransanlægget er et blandt en række tiltag, som Jespers Torvekøkken de seneste år har indført i forbindelse med at skabe et bæredygtigt madhus. Der er indført flere processer, der tilsammen mindsker madspild med 30% både i produktionen og blandt kunderne, og der arbejdes benhårdt med at blive endnu bedre på dette område. Jespers Torvekøkken er også gået forrest med implementering af nedbrydeligt emballage og med udgangen af 2018 forventes, at alt engangsemballage er skiftet ud med bionedbrydeligt emballage fremstillet af blandt andet majs.

 

Tal fra BioTrans Nordic Aps:
Hver måned opsamles 11,9 ton madaffald og deraf er der produceret følgende:
9.40 Nm3 CH4 metan, som modsvarer:

3.740 kwt El og 4.675 kwh fjernvarme

En måneds madaffald på 11,9 tons svarer ca. til den mængde el et almindeligt parcelhus bruger på et helt år. Læs mere om hvordan madaffald kan omsættes til grøn energi på: www.biotrans-nordic.com

 


 

Flere bæredygtige milepæle er nået 

København den 8. januar 2019

 

Vi arbejder fortsat hårdt på at gøre Jespers Torvekøkken så bæredygtig som muligt. Her i januar 2019 kan vi sætte tre nye krydser.

1. Vi genanvender nu al varme fra ovne, pander og gryder fra køkkenet her i madhuset. Så hvis I kommer på besøg på Vandtårnsvej, og der dufter dejligt at mad i mødelokalerne - så ved I hvorfor :)

2. Vi har skiftet vores bundpapir ud i alle frokostkasserne. Det nye papir er FSC mærket, hvilket betyder at papiret er produceret ud fra et princip om at der ikke fældes flere træer end skoven selv kan nå at reproducere. FSC mærket er også en garanti for at der passes på både dyre- og planteliv og at de mennesker, der arbejder i skovene har ordentlige arbejdsvilkår. 

3. Alle pærer i Madhuset er skiftet til LED så vi nu får lyset til at holde lidt længere og bruge lidt mindre strøm.

Det er mindre tiltag, men vi er af den overbevisning at småt også hjælper og det vigtigste er at gøre en indsats, hvor vi kan. Så vi knokler fortsat derudaf og forsøger at have bæredygtighed som det primære fokus, når vi tager beslutninger, både operationelt og strategisk.  

For mere information, kontakt:

Ronny Saul
adm. direktør
+45 2170 8674
rs@torvekoekken.dk

 

 


 

Vi bidrager til FN's 17 verdensmål

I Jespers Torvekøkken arbejder vi fokuseret og ambitiøst med bæredygtighed. Det er et dominerende element i vores strategi og i 2018 tager vi skridtet videre.

Som den eneste cateringvirksomhed indgår vi i SDG acceleratorforløbet i UNDP, FN's udviklingsorganisation, hvor vi over det næste år arbejder strategisk med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er en effektiv og professionel ramme for vores arbejde med innovative og bæredygtige initiativer i Jespers Torvekøkken, og når vi indgår i dette forløb får vi mulighed for at sparre med eksperter på området og få indblik i de internationale aktiviteter inden for bæredygtig produktion.

Som cateringvirksomhed producerer vi dagligt en stor mængde mad, hvoraf en andel ender som spild. Vores fokus i accelerator forløbet vil være at reducere vores madspild på tværs af forretningsområderne. Vi vil udvikle en innovativ løsning, så vi sikrer at overskydende mad aldrig bliver produceret i første omgang, og som samtidig giver vores kunder mulighed for at indgå i den daglige håndtering af madspild.

Mere detaljeret arbejder vi med mål nr. 12 og undermålet 12.3 som er at halvere den globale madspild på retail og konsument markedet og at reducere madspild i produktionen i 2030.

Se pressemeddelelsen her

 

 


 

I Jespers Torvekøkken har vi en klar holdning til at vores produktion skal være så bæredygtig som muligt. Det gælder både i forhold til bæredygtige arbejdsforhold for vores medarbejdere, en bæredygtig økonomi og bæredygtighed i relation til miljøet. Vi igangsætter løbende initiativer, som skal bidrage til eksempelvis at mindske madspild.

Vi sænker madspild med mindst 30% på vores frokostordninger

Gennem de sidste to år har vi i Jespers Torvekøkken udviklet et system, som har til formål at undgå madspild ved at styre størrelserne på kundernes frokostbuffeter. De fleste virksomheder oplever dagligt, at ganske meget mad bliver smidt ud, efter medarbejderne har forladt frokostbuffeten. Årsagen er åbenlyst, at det er svært at for frokostleverandørerne at tilpasse mængderne. Et nyt, selvudviklet ressourcestyringsværktøj sætter imidlertid nu Jespers Torvekøkken i stand til at justere alt lige fra mængderne af grøntsager, pålæg, varme retter til toppings. Resultatet er et markant mindre spild af ellers helt friske og lækre fødevarer.

Systemet er udviklet som et led i vores strategi om at gøre vores virksomhed så bæredygtig og miljøansvarlig som muligt. Systemet virker ved, at frokostkunderne indrapporterer, hvad der oftest smides ud, hvad der er for lidt af, hvad medarbejderne bryder sig mindre om etc. Informationerne samles ind real time og går direkte til kokkene på de forskellige frokostordninger hos Jesper Torvekøkken, som ved et tryk på en knap kan justere mængden i forhold til de enkelte kunder. Jo flere data systemet indsamler om de enkelte kunders frokostvaner, jo nemmere bliver planlægningen. Systemet sparer derfor også tid i selve produktionen af de mange frokostordninger. 
 

Al organisk affald omdannes til grøn energi

Jespers Torvekøkken har indgået et samarbejde med Biotrans, som omdanner madaffald til grøn energi. Dette betyder at al vores organiske madaffald genanvendes til produktion af el og varme. Køkkenerne har struktureret arbejdsprocesserne efter dette initiativ, så vi bidrager til at kunne producere mest muligt grøn energi. Som eksempel producerede vi i januar 2018 ca. 11 tons madaffald, som giver en produktion på 3.740 kwt El og samtidig 4.675 kwh fjernvarme. Til sammenligning bruger et almindeligt parcelhus i størrelsesorden 4.000 kwt el om året og 15.000 kwh fjernvarme. Yderligere er der skabt gødning til ca. 2,2 hektar med fosfor eller ca. 1 hektar med kvælstof.

 

Vindmølleenergi

Vores Madhus kører udelukkende på energi fra vindmøller. Det koster noget mere at købe denne form for strøm, men det er noget, vi prioriterer og en del af vores strategi om en bæredygtig forretning. Vi har en løbende aftale med DONG om indkøb af vindmølleenergi.

 

Vandbesparelse

Når vi leverer en frokostordning til jer med min. 30% økologi betyder det, at vi skåner grundvandet for sprøjtegifte. I samarbejde med en af vores største leverandører laver vi et regnestykke på flere økologiske råvarer, som viser os præcist, hvor mange liter grundvand, vi sparer for kontakt med sprøjtegifte.

 

Vi passer på hinanden

Vi er mange mennesker i Jespers Torvekøkken og passer godt på hinanden. Som en af de få virksomheder i branchen, arbejder vi alle under overenskomst, som sikrer trygge rammer i hverdagen. Vores medarbejdere er dygtige fagfolk, som sætter en ære i deres arbejde. Derfor er det vigtigt for os at vi kan tilbyde videreuddannelse og personlig udvikling, så alle føler sig udfordrede og motiverede til at blive endnu bedre til sit fag. Virksomhedens størrelse betyder, at vi både arbejder på tværs og i mange mindre teams. Det er faktisk en fordel. Det giver os nemlig rum til at dyrke de nære relationer og spare med hinanden i en travl hverdag. 

Hvad gør vi ellers for at mindske madspild?

I Jespers Torvekøkken anvender vi mest muligt af en råvare. Vi bruger stokken fra blomkål samt afpudsninger fra kød i lækre fonder eller saucer. Vi bruger ekstra stege som pålæg eller i sandwiches og sørger generelt for en effektiv styring af råvareindkøb.  Vi lægger også mange tanker i, hvordan vi udformer vores buffeter, så man ikke kommer til at fylde for meget på tallerkenen første gang, man går i buffeten. 

Kontakt os endelig hvis I har ideer eller forslag til hvordan vi yderligere kan mindske madspild.

 
Accepter cookies fra torvekoekken.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse, når du besøger os.
Du kan altid slette dem igen.