At reducere vores aftryk på kloden

Ambitioner, mål og initiativer

75% CO2 reduktion i værdikæden

I 2030 skal vi nedsætte vores CO2 aftryk markant i hele værdikæden. Som madleverandør og producent har vi et ansvar for at vi passer på klimaet og vores omgivelser, men vi kan ikke gøre det alene. Dette bæredygtighedsmål tager udgangspunkt i scope 3, hvor vi skal arbejde sammen med vores producenter, leverandører, logistik partnere og kunder, på sammen at reducere CO2 aftrykket. Det kommer til udtryk i det mad vi serverer, så vi i 2030 primært tilbyder vores kunder plantebaserede madoplevelser. Det handler også om at tage et ansvar for, hvordan og hvor ofte vi får transporteret varer, hvordan vi sorterer og genanvender vores affaldsstrømme og at vi bliver egenproducent på bestemte råvarer. 

 

 

100% CO2 neutral produktion

I 2030 skal hele vores produktion være CO2 neutral, hvor vi tager udgangspunkt i scope 1 og scope 2. Det betyder at vi skal udelukkende skal købe grøn energi, at vores maskiner og udstyr skal være CO2 venligt og at vores egen flåde skal bestå udelukkende af eldrevne køretøjer. I dag kører vores madhuse i Søborg og Søften på grøn strøm og vi har indkøbt nye energivenlige maskiner, med helt ny teknologi, der sikrer at køkkenudstyret kun bruger energi på præcis den forarbejdning, det anvendes til. 

 


 

Initiativer

Ambitiøst samarbejde mellem frontløbere på bæredygtighed skaber spændende løsninger for emballagegenanvendelse i cateringbranchen

Jespers Torvekøkken og Faerch har sammen udviklet en ’closed loop’ løsning, så engangsemballagen i form af fødevarebakker fra Jespers Torvekøkkens frokostleveringer, sendes retur og genanvendes til nye PET fødevarebakker. Systemet er muligt, da Jespers Torvekøkken er gået forrest sammen med Faerch, der producerer fødevareemballage og i 2018 blev den først integrerede genanvender i verden.

Vi tager emballagen retur fra frokostkunder og kantiner

Jespers Torvekøkken anvender PET-bakkerne, med en høj andel af genanvendt materiale, til både frokost- og kantinekunder. En vigtig del af processen er at få kunderne med på rejsen, så de får sorteret korrekt og sendt bakkerne retur. I madhuset i Søborg komprimeres bakkerne, og Faerch afhenter emballagen, som de genanvender på deres fabrikker, til nye bakker, som Jespers Torvekøkken køber igen. Et fuldt ”closed loop” samarbejde.

Et CO2 neutralt torvekøkken i 2030

Som et led i Jespers Torvekøkkens bæredygtighedsstrategi om blandt andet at være CO2 neutral i 2030 og skabe cirkulære processer, har der været et naturligt fokus på brug af engangsemballage, dens oprindelse og genanvendelse gennem lang tid.

”Der er ingen tvivl om, at vores samarbejde med Faerch giver os en unik mulighed for at skabe en ambitiøs og bæredygtig emballageløsning, der ikke er set før i branchen. Det har krævet investeringer og ressourcer, men vi tror på at det er den rigtige vej at gå” siger Ronny Saul, administrerende direktør i Jespers Torvekøkken. 

Klik på billedet for at forstørre

 


 

Nyt gartneri i kælderen

I kælderen i Madhuset på Vandtårnsvej har Refarmeds 5-etages vetical farming gartneri set dagens lys. Refarmed tror på lokal vertical farming, og at skabe en bæredygtig proces for dyrkning af krydderurter og spæde salater, lige præcis der de skal bruges. Derfor er vi utrolig glade for Refarmed har etableret deres gartneri i netop vores kælder, så det kan supportere med grønt til frokostproduktionen. Gartneriet sikrer at vi undgår både transport og emballage, når vi skal bruge grønt i vores frokostproduktion. 

Følg udviklingen på instagram

CO2 neutral produktion i 2030

Vi har i mange år arbejdet ambitiøst med bæredygtighed, og gartneriet er et stort skridt på vejen mod en bæredygtig fremtid. Frokostkunderne får i dag vores egne dyrkede urter og spæde salater på deres frokost hver dag. 

Læs mere om vores strategi

Accepter cookies fra torvekoekken.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse, når du besøger os.
Du kan altid slette dem igen.